WORMER - De gemeente Wormerland, WormerWonen en bouwbedrijf Van der Gragt hebben op 9 april het contract getekend voor de bouw van 74 nieuwe energiezuinige appartementen aan de Watermuntstraat en de herinrichting van het gebied.

Bouwbedrijf Van der Gragt gaat dit plan tezamen met Floris Infra, voor de herinrichting van de straat, en M&O Techniek, voor de energiezuinige installatie uitvoeren. De architect is FKG-architecten uit Koog aan de Zaan.

Op 1 september 2019 draagt WormerWonen de twee oude flats over aan de hoofdaannemer. Deze zal eerst voorbereidingen treffen alvorens over te gaan tot de sloop en nieuwbouw. De twee nieuwe flats worden drie verdiepingen hoog, passen binnen de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan en worden op dezelfde plaats als de huidige flats gebouwd. Er worden 74 sociale huurwoningen gerealiseerd waarvan de meeste 3-kamer appartementen, met daarnaast een aantal 2-kamer en ook 4-kamer appartementen. Het extra aantal woningen wordt vooral mogelijk gemaakt doordat de garages in de onderbouw komen te vervallen. In het Programma van Eisen was het een belangrijk uitgangspunt om sociale controle toe te voegen op straatniveau. Vandaar dat garages plaats maken voor wonen. Hierbij komen de woonkamers aan de straatzijde te liggen, wat ook de levendigheid aan de straat verhoogt.

In de straat worden extra groenvoorzieningen en parkeerplaatsen toegevoegd. De omwonenden zijn in december jl. als direct betrokkenen als eerste geïnformeerd over de herinrichting van de straat. Door de gemeente is een werkgroep met omwonenden geformeerd om de herinrichting nader te bespreken.

De woningen worden gasloos en (bijna) energieneutraal door gebruik te maken van warmtepompen en zonnepanelen. Naar verwachting zal de sloop/nieuwbouw eind 2019 van start gaan.