WORMER - Dinsdag 26 april 2022 ontvingen 3 inwoners van Wormerland een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Judith Michel in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Mevrouw L.S.M. (Diana) Bakker uit Wijdewormer kreeg de Koninklijke onderscheiding onder andere voor:

PurVak

Als 16-jarig meisje meldde mevrouw Bakker zich als vrijwilliger aan bij de door de gemeente georganiseerde vakantieactiviteiten voor de jeugd. Ze heeft dit jaren met veel plezier en enthousiasme gedaan en werd hoofdleidster bij PurVak, de afkorting van Purmerendse Vakantieactiviteiten. Na 25 jaar nam ze afscheid van PurVak.

‘Help polio de wereld uit’

Mevrouw Bakker heeft zich een aantal jaar ingezet voor de actie ‘Help polio de wereld uit’, waarbij ze als teamleider samen met andere Rotaryvrijwilligers kinderen in de sloppenwijken van Ghana, Nigeria en India vaccineerde tegen polio.

Vlielandkamp

In 2005 werd mevrouw Bakker landelijk coördinator van het jaarlijkse Vlielandkamp. De Stichting Rotary Vlielandkamp organiseert al sinds 1972 jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die niet met vakantie kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële nood of gezinsomstandigheden. Bijna honderd kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gaan, verdeeld over twee perioden van acht dagen, mee naar het eiland Vlieland en hebben daar een onvergetelijke vakantie. Mevrouw Bakker ondersteunt, coacht en leidt de studenten op die tijdens het kamp de kinderen begeleiden. Verder neemt ze alle verdere organisatie op zich, zoals het aanschaffen van kampbenodigdheden en afspraken maken met ondernemers over te organiseren (sport)activiteiten, workshops of disco. Al 16 jaar lang verblijft ze hiervoor 3 weken op Vlieland.
Het Rotary Vlielandkamp hoopt dit jaar de 50-ste jaargang te beleven. Een kink in de kabel is dat het groepsverblijf op Vlieland wordt verbouwd en daarna niet meer beschikbaar is voor het kamp. Momenteel is mevrouw Bakker hard op zoek naar een andere locatie voor het kamp.

Regulier werk

Mevrouw Bakker doet en deed deze activiteiten naast haar werk bij onder andere Amsterdamse basisscholen, waar ze zich met name inzet voor het welbevinden van kinderen en kansengelijkheid in het onderwijs. Voor een compleet overzicht: www.db-educonsult.nl


De heer A. (Adrie) Klut uit Wormer ontving de Koninklijke onderscheiding onder andere voor:

Vogelwacht Zaanstreek

Al vanaf 1970 is de heer Klut actief in het verenigingsleven. Vanaf 1996 is hij nauw betrokken bij de Vogelwacht Zaanstreek.
De start van deze, één van de oudste, vogelbeschermingsorganisaties van Nederland was opmerkelijk en ontstond midden in de oorlog. De heer Klut vertelde hierover tegen het NH Nieuws. ‘Het was oorlog en er was honger. Enkele vogelliefhebbers uit Westzaan zagen dat de eieren van de weidevogels massaal werden geraapt, omdat er een voedseltekort was. Ze waren bang dat de weidevogels het loodje zouden leggen.’
Na de oorlog kwamen er andere bedreigingen voor de vogelstand. De uitbreiding van woonwijken, industrieterreinen en de aanleg van nieuwe wegen. Dat alles ging vaak ten koste van de unieke veenweidegebieden, waar de vogelstand het slachtoffer van is.
De Vogelwacht houdt dit nauwlettend in de gaten.

Tot 2016 organiseerde de heer Klut per seizoen ongeveer 9 excursies inclusief een meerdaagse (buitenlandse) excursie. De heer Klut stak veel energie en tijd in deze goed voorbereide en georganiseerde excursies.

Werkgroep Website en Pers- en Propaganda Commissie

Sinds 2003 is hij ook lid van de Werkgroep Website en sinds 2010 lid van de Pers- en Propaganda Commissie. Bij elk jaarlijks natuurevenement, zoals Wandelen over Water in het Guisveld Wormerveer, Open Kalverpolderdag, Natuurvogelkijkdag en Fort K’ijk bij Krommeniedijk is hij te vinden in de informatiestand. Ook begeleidt de heer Klut bij de vereniging de succesvolle cursus ‘Vogels Herkennen’, waar elk jaar ongeveer 30 enthousiaste deelnemers op af komen.

Daarnaast is hij ook betrokken bij het mede beheren van de oeverzwaluwwanden van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en die in het Twiske van Oostzaan.

Het doel van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van de vogelstand en het leefmilieu van vogels in de Zaanstreek en daarbuiten. Meneer Klut
zet zich al zo’n 25 jaar met hart en ziel in voor deze vereniging.

De heer A.K. (Albert) Stol uit Wormer kreeg de Koninklijke onderscheiding onder andere voor:

Historische Vereniging Middelstum

De heer Stol is een persoon met passie voor met name lokale historie. Al decennia lang is hij als vrijwilliger verbonden aan diverse historische verenigingen. In 2004 werd hij commissielid en later voorzitter van de Historische Vereniging Middelstum. Hij was zelfs een van de initiatiefnemers voor de oprichting van deze vereniging, waar hij historisch onderzoek deed en lezingen hield over de geschiedenis van de voormalige gemeente Middelstum.

Historisch Genootschap Wormer

In 2013 verhuisde de heer Stol naar Wormer. Hij werd lid van het Historisch Genootschap Wormer en werd snel overtuigd om bestuurslid te worden.
De heer Stol is eindredacteur van het verenigingsblad ‘Torenklanken’. Met de mederedacteuren organiseert hij ook de open monumentendagen en draagt hij zijn steentje bij aan de organisatie van exposities. Hij was actief betrokken bij de totstandkoming van drie boekwerken over de geschiedenis van respectievelijk boerderijen, herbergen en scholen in Wormer. Ook was de heer Stol betrokken bij de herbouw van de Beschuitstoren. De toren- en expositieruimte kwamen ter beschikking van het Genootschap en vanuit het bestuur is de heer Stol hiervoor contactpersoon.

CDA

Al sinds begin jaren 80 is de heer Stol actief lid van het CDA. In 1998 werd hij gevraagd voor een verkiesbare plaats en kwam hij in de gemeenteraad van Loppersum. In 2000 werd hij fractievoorzitter. Ook was hij voorzitter van het CDA afdelingsbestuur van de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta.
Tijdens een ledenvergadering van CDA afdeling Wormerland werd de heer Stol gevraagd mee te doen met het fractieoverleg voor de gemeenteraad. Eerst als afdelingsvoorzitter en later als burgerraadslid. In 2019 werd de heer Stol fractievoorzitter van het CDA.


Allen zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.