WORMER - De komende vijf jaar leveren Wormerland, Huurders voor Huurders, Parteon en WormerWonen een gezamenlijke bijdrage aan de woonvisie in Wormerland. Onderdelen van de prestatieafspraken zijn een onderzoek naar uitbreiding van de woningvoorraad en verduurzaming van sociale huurwoningen.

Woningtekort
Jeroen Schalkwijk, wethouder gemeente Wormerland: “Net als veel gemeenten in de regio kampt gemeente Wormerland met een tekort aan betaalbare woningen. We willen woningen voor allerlei doelgroepen en we moeten dus onderzoeken op welke manier en waar we dit kunnen realiseren. Dat doen we samen met partners gespecialiseerd in woningbouw en huurders. De prestatieafspraken die we nu met WormerWonen en Huurders voor Huurders hebben gemaakt, geven vorm aan deze ambities en de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie. Gemeente Wormerland en onze raad kijken in het bijzonder uit naar de resultaten van experimenten met circulair bouwen in de regio.”

Onderzoek naar uitbreiding sociale woningvoorraad
De corporaties en de gemeente onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden om de sociale woningvoorraad verder uit te breiden. Dit gebeurt door te zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties, meer woningen terug te bouwen bij sloop/nieuwbouw, zoals bij de Watermunt- en Gele lisstraat, en door de verdere ontwikkeling en realisatie van lopende woningbouwplannen. Ook verbetert WormerWonen de (fysieke) toegankelijkheid van haar woningen en zetten beide woningcorporaties zich in voor een duurzame en energiezuinige woningvoorraad.

Woonlastenontwikkelingen en meer aandacht voor middeninkomens
Vanuit de huurders wordt al enkele jaren met klem aandacht gevraagd voor de stijgende woonlasten. Wellicht de grootste doelgroep van corporaties bestaat uit ouderen. WormerWonen en Parteon zetten zich in om de energietransitie ook in het financiële voordeel van de huurder te laten werken.

In voorgaande jaren heeft de gemeente aandacht gevraagd voor de middeninkomens. Deze dreigen tussen het wal en het schip te vallen. Corporaties en de gemeente Wormerland bekijken samen hoe zij deze uitdaging kunnen aan gaan. WormerWonen onderzoekt o.a. de mogelijkheid om in de Plaszoombuurt ook middenhuur te realiseren.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen
De bevolking vergrijst en blijft langer zelfstandig thuis. In het kader van de prestatieafspraken zijn werkbezoeken afgelegd aan de Zaanstroom en de Amandelbloesem, dit zijn complexen waar ouderen zelfstandig wonen met gemeenschappelijke voorzieningen binnen handbereik. Deze woningen zijn ook een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen uit de omliggende wijk. De nultredenwoningen in de toekomstige nieuwbouw Watermuntstraatzijn heel geschikt voor senioren en liggen vlak bij voorzieningen en ontmoetingscentrum Westertil.

Donderdag 12 december hebben Jeroen Schalkwijk, wethouder van de gemeente Wormerland, Jan van den Broek, voorzitter van Huurders voor Huurders, Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon en John van Nimwegen, directeur-bestuurder vanWormerWonen hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken. De prestatieafspraken werden ondertekend op het dak van de Koningsvarensflat, met uitzicht op de zonnepanelen, die vanaf volgend jaar voor de bewoners voor groene energie gaan zorgen. Deze panelen vormen een onderdeel van het project ‘Groen, Gewoon Doen!’ van WormerWonen.