WORMER - Burgemeester Judith Michel van de gemeente Wormerland vraagt in een brief aan alle jongeren mee te helpen en elkaar aan te spreken om het vaarseizoen 2021 op een plezierige en veilige manier te laten plaatsvinden. Ook de ouders van de jongeren in Wormerland hebben een brief gekregen.


De brief van de burgemeester vormt een onderdeel van diverse acties van de gemeente om het vaarseizoen in Wormerland positief te laten verlopen.

Halt
Aanleiding daarvoor is de overlast die vorig jaar werd veroorzaakt op het water. De gemeente besloot toen onder meer in samenwerking met Bureau Halt om een project op te zetten, waarbij jongeren worden gewezen op de gevaren van roekeloos vaargedrag voor mens en natuur. Daarbij werden ook de ouders van de jongeren die zich daar schuldig aan maakten, betrokken. Het project bleek zeer succesvol en wordt ook dit jaar voortgezet.

In de brief aan jongeren worden onder meer opnieuw de vaar- en gedragsregels uitgelegd. Ouders wordt gevraagd het onderwerp met hun kinderen te bespreken.

Gezamenlijke controleacties
Nu het vaarseizoen is begonnen, houden Boa’s namens de gemeente frequent toezicht op het water. Maar, daar blijft het niet bij. Zo worden ook geregeld gezamenlijke controleacties gehouden door de gemeente Wormerland in samenwerking met de politie, de provincie en Natuurmonumenten.

Hoge boetes
Bij een recente actie werden twee opvarenden beboet omdat zij zonder vaarbewijs een gemotoriseerde boot bestuurden, die harder dan 20 km/u kan varen. De boete voor het varen zonder vaarbewijs bedraagt € 550.

De komende periode zullen meer van dit soort controleacties volgen.