WORMERLAND - Op vrijdag 12 maart zijn er 39 vluchtelingen opgevangen in de sporthal aan de Spatterstraat in Wormerland. Vanaf dinsdag 8 maart is de sporthal omgetoverd tot een noodopvang. Er staan in totaal 157 bedden. Deze crisisnoodopvanglocatie wordt gebruikt voor vluchtelingen die niet direct onderdak voor een langere duur kunnen krijgen.


Vanuit de locatie Wormer worden de mensen weer doorgeleid naar andere locaties. De 39 mensen die vrijdag de nacht hebben doorgebracht in de sporthal, worden zaterdag warm ontvangen door burgemeesters Judith Michel en Marvin Polak. Judith Michel: ‘Ik ben heel blij dat we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen en wat voor de mensen uit Oekraïne kunnen betekenen. Ook al verblijven de mensen hier maar kort, het is een plek om even op adem te komen. Ik wens alle vluchtelingen heel veel kracht en rust toe.’ Burgemeester Marvin Polak sluit zich daarbij aan en voegt toe: “Ik ben trots op onze 2 gemeenten. We zijn klein, maar kunnen snel schakelen. In heel korte tijd was deze opvanglocatie daardoor van de grond.”

De opvanglocatie in Wormer is een eerste belangrijke crisisnoodopvanglocatie voor de regio. De coördinatie van de vluchtelingenstroom wordt door de veiligheidsregio’s afgestemd. Het is daarom ongewis of en hoeveel vluchtelingen in de toekomst op de locatie Wormer opgevangen worden. Pauline Kauffman, hoofd opvang locatie Wormer: “Wij zijn in nauw overleg met de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, en samen met hen wegen we steeds weer af wat de beste opvangmogelijkheden zijn in onze regio. Dat zal ook afhangen van wat de toekomst ons brengt. Maar dat is ook wat een crisis is, steeds weer schakelen en inspelen op de situatie.”

Ondertussen zijn de inwoners erg betrokken bij de opvang. De gemeente krijgt heel veel mails van inwoners die willen helpen en spullen willen doneren. Burgemeesters Michel en Polak: “Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle inzet. Het is ongelofelijk hoe er meegeleefd wordt.” Inwoners die willen helpen, worden gevraagd om dit te melden via het mailadres oekraine@wormerland.nl