WORMERLAND - Op maandag 13 juni heeft een schoorsteenbrand plaatsgevonden bij Olam Cocoa, te Wormer. Door de hitte die dat heeft veroorzaakt is de schoorsteen en daarmee de constructie aangetast. Daardoor kon het bovenste gedeelte van de schoorsteen niet meer gebruikt worden. Het college van gemeente Wormerland geeft Olam tien weken de tijd om de schoorsteen opnieuw op te bouwen. In de tussentijd mogen zij het productieproces laten plaatsvinden met een toren van 40 meter hoog, in plaats van de toren van 60 meter.

College Wormerland stemt in met heropbouw van schoorsteen
Voor het opnieuw opbouwen en installeren van de schoorsteen heeft Olam aangegeven tien weken nodig te hebben. In de tussentijd hebben zij toestemming gevraagd aan het college van Wormerland om voor die duur van tien weken het productieproces door te kunnen laten gaan met een schoorsteen van 40 meter in plaats van een schoorsteen van 60 meter. Zestig meter is conform de vergunning. Alleen in bijzondere omstandigheden kan een gemeente afwijken van de vergunning. Het college heeft geoordeeld dat vanwege de brand er een bijzonder situatie is ontstaan. Hierdoor vinden zij dat een afwijking van die vergunning redelijk is. Wanneer het Olam niet lukt om de schoorsteen binnen tien weken op juiste lengte te herstellen, dan kan de gemeente overgaan tot handhavend optreden.

Immissies blijven gelijk, wel meer geuroverlast
Olam heeft met berekeningen aangetoond dat de vervuiling en overlast op leefniveau (immissie) in de situatie met een schoorsteen van 40 meter niet verandert. Voor de duur van tien weken is er mogelijk wel meer geuroverlast. Deze kan het meest voorkomen in de woonkernen Wormer en Wormerveer-Zuid. De overlast kan als vervelend worden ervaren, maar is niet schadelijk. Er kan ook meer geuroverlast ondervonden worden omdat het nu zomerperiode is en mensen meer buiten zullen zijn.

Overige onderdelen installatie niet aangetast
Een onafhankelijke constructeur heeft de constructie en omliggende installaties beoordeeld. Zij concluderen dat de overige installaties en voorzieningen nog goed werken en dat het productieproces veilig doorgang kan vinden. Wel wordt een aantal extra voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder een wekelijkse inspectie op scheefstand van de toren door Olam of andere wijzigingen van de situatie.

Brand bij Olam
Op maandag 13 juni vond rond 15.00 uur in de middag een ongewoon voorval plaats bij Olam Cocoa, te Wormer. Er ontstond brand in het productieproces. Hierbij is wel (geur en/of rook) overlast geweest in de nabije omgeving voor omwonenden. Er is verder geen direct gevaar geweest voor de gezondheid van mensen of gevaar voor het milieu. Lees ook het nieuwsbericht daarover op de website van gemeente Wormerland: www.wormerland.nl / Omgevingsdienst IJmond.