WORMER - De crisisnoodopvanglocatie in de sporthal aan de Spatterstraat in Wormer blijft ook de komende periode hard nodig. In de sporthal worden vluchtelingen opgevangen die niet direct terecht kunnen op plekken die ingericht zijn voor een langer verblijf. De vluchtelingen die in Wormer terecht komen verblijven er maar kort, meestal maximaal 24 uur en reizen daarna door naar andere plaatsen. De sporthal fungeert daarmee als regionale “hub”. De gemeenten Wormerland en Oostzaan kunnen deze faciliteit blijven bieden dankzij de grote inzet en samenwerking met heel veel verschillende partijen en vrijwilligers.


Eerste opvang

Judith Michel, burgemeester van de gemeente Wormerland: “Het liefst zien we dat vluchtelingen uit Oekraïne direct terecht kunnen op plekken waar ze langer kunnen verblijven. Maar die plekken zijn niet altijd direct beschikbaar. Met name voor de vluchtelingen die laat op de avond of ‘s nachts aankomen met de trein op Amsterdam Centraal speelt dit. Zij worden doorgeleid naar Wormer. Ik ben ontzettend blij met de inzet van alle partijen en alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Denk aan de veiligheidsregio, het Rode Kruis, de horeca bij de sporthal, onze huisartsen, het schoonmaak- en beveiligingsbedrijf en de GGD. Maar ook de betrokkenheid van de vele vrijwillige tolken en de inwoners die bijvoorbeeld kinderstoeltjes, kinderbedjes en speelgoed langs kwamen brengen is hartverwarmend.”

Op adem komen

Pauline Kauffmann werkt als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de gemeenten Wormerland en Oostzaan en stond aan de basis van de opvang in de sporthal. Kauffman: “Ik vind het belangrijk dat de mensen die hier komen een eerste rustpunt geboden krijgen. We bieden de mensen een warme maaltijd. Vaak is het de eerste keer sinds dagen dat zij iets warms eten. De mensen kunnen zich opfrissen en het belangrijkste: zij kunnen even op adem komen na zo’n lange tocht. We zorgen er ook voor dat er een medische controle plaatsvindt en wij registreren de mensen hier. Voor huisdieren zijn benches beschikbaar. Daarna is het onze primaire taak om voor al deze mensen een beter onderkomen te vinden. Tot op heden lukt dit heel goed en zorgen we er telkens voor dat de mensen maximaal 24 uur in de sporthal verblijven.”

Medewerking van sportverenigingen

Normaliter vinden er dagelijks meerdere sportieve activiteiten plaats in de sporthal door diverse verenigingen en scholen die daar de gymlessen verzorgen. Burgemeester Judith Michel: “Ik vind het een groot compliment waard dat onze sportverenigingen en andere gebruikers van de sporthal alle begrip hebben getoond voor de situatie. Voor hen is dit heel ingrijpend en zeker na de moeilijke tijd rond corona. En denk ook aan de wedstrijden die gepland waren en competities die doorlopen. Veel activiteiten zijn in goed overleg verplaatst naar andere locaties. We zijn iedereen die hier aan heeft meegewerkt ontzettend dankbaar.”

Aanbod van de omgeving

De crisisnoodopvang in Wormer is een initiatief van de samenwerkende gemeenten Wormerland en Oostzaan. Burgemeester Polak van de gemeente Oostzaan: “Ook in Oostzaan zijn we erg betrokken bij de noodopvang. Dat bleek ook weer vorige week toen we van de voorzitter van Bedrijvenvereniging het Ambacht het prachtige aanbod kregen van biologisch afbreekbaar servies voor de sporthal. Inclusief een grote partij muffins. Ik ben ontzettend blij met dit soort betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers.”

Hoe gaat het verder

De opvang in de sporthal zal de komende periode nodig blijven. Het is niet te voorspellen hoe lang dit het geval zal zijn. Alles hangt af van het verloop van de oorlog in Oekraïne. Ondertussen zijn de gemeenten Wormerland en Oostzaan hard aan het nadenken over opvangplekken voor Oekraïners die geschikt zijn voor langere tijd. Burgemeester Michel: “Naast de crisisnoodopvang moeten wij als gemeenten ook meewerken aan de opdracht die het rijk de gemeenten heeft gesteld: het creëren van 50.000 plaatsen voor opvang voor een langere periode. De zoektocht naar plekken voor Oekraïners combineren wij met de opgave die we hebben om de huisvesting uit te breiden voor spoedzoekers (mensen uit onze gemeente die door omstandigheden snel een woning nodig hebben) en statushouders.”

Vragen of meehelpen

Voor iedereen die vragen heeft of mee wil helpen zijn de e-mailadressen oekraine@wormerland.nl en oekraine@ootzaan.nl geopend. De toestroom is dermate overweldigend en de werkzaamheden rond de opvang van vluchtelingen zijn erg intensief. Hierdoor lukt het niet om iedereen snel van een reactie te voorzien. Wij vragen hiervoor begrip en willen alle mensen die meeleven enorm bedanken voor alle steun. Mensen die overwegen om gastgezin te worden kunnen terecht op takecarebnb.org.