WORMER - Na meerdere klachten over snelheid en geluidsoverlast van het verkeer, zijn snelheidsmetingen gedaan op de Noordweg. De gemiddelde snelheid ligt ver boven de 50km/h met een uitschieter van 118 km/h. Dit is uiteraard niet de bedoeling en daarom onderzoeken we, in overleg met de politie en de Vervoerregio Amsterdam, welke maatregelen het beste genomen kunnen worden.

Wij hopen deze maatregelen dit najaar te realiseren.