WORMER - Dinsdagavond 16 mei hebben wethouder Rolf van Wanrooij en directeur John van Nimwegen van WormerWonen de anterieure overeenkomst en koopovereenkomst voor de herontwikkeling aan de Gele Lisstraat ondertekend. Dit gebeurde op feestelijke wijze in het gemeentehuis in Wormer na afloop van de raadsvergadering.

Wethouder Van Wanrooij is zeer verheugd met de ondertekening. “Ik ben erg blij dat we met het ondertekenen van deze belangrijke overeenkomsten weer een flink aantal woningen kunnen toevoegen aan het woningaanbod in Wormer. Hiermee zetten we als gemeente in op het terugdringen van de schaarste op de woningmarkt en werken we aan verduurzaming. We kijken ernaar uit dat we met de realisatie van dit project kunnen beginnen.”

Bij het realiseren van de nieuwe woningen is er veel aandacht voor duurzaamheid. De woningen worden gasloos, nagenoeg energieneutraal en levensloopbestendig opgeleverd en ook de woonomgeving wordt groen en waterrijk aangelegd, met een nieuw wandelpad. Daarnaast wordt regenwater geïnfiltreerd in de bodem en langzaam afgevoerd, worden bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt en komt er ruimte voor de opslag van (zonne)energie in de wijk.

Het tekenen van de overeenkomsten markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de herontwikkeling van de Gele Lisstraat. Deze overeenkomsten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Gemeente Wormerland en WormerWonen en heeft als doel de realisatie van de herontwikkeling aan de Gele Lisstraat mogelijk te maken en de verantwoordelijkheden en rechten van alle partijen te waarborgen. Met het project worden circa 150 tot 165 nieuwe woningen gerealiseerd in zowel het (sociale) huur- als het koopsegment, waarmee de gemeente inzet op het terugdringen van de schaarste op de woningmarkt.

De vernieuwing van de Gele Lisstraat is de tweede stap in de aanpak van de wijk Plaszoom-West. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst en de koopovereenkomst wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling en realisatie van dit project.