WORMER - Maandagavond 13 juni zijn de nieuwe wethouders van Wormerland benoemd en beëdigd. Dit gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering in het gemeentehuis in Wormer. Burgemeester Michel: “Het is een bijzondere avond. We zijn weer compleet. Dit zijn de mensen waar we de komende 4 jaar Wormerland mee gaan besturen.” De beëdigde wethouders zijn Rick Ossendorp (POV), Rolf van Wanrooij (VVD), Tjeerd Pietersma (PvdA) en Jeroen Schalkwijk (CDA). Vanaf vandaag gaan zij aan de slag met de uitvoering van het coalitieakkoord. De komende maanden werken zij met de ambtelijke dienst een collegeprogramma uit dat in september/oktober 2022 wordt vastgesteld.

De oppositiepartijen GroenLinks en D66 kregen tijdens de vergadering ruimte om te reageren op het concept coalitieakkoord. De reacties waren constructief en positief kritisch. Alle partijen leggen de nadruk op samenwerken en kijken uit naar het collegeprogramma. Met de benoeming van de wethouders vielen twee plaatsen open. Deze plaatsen zijn ingenomen door Fred Sanders (VVD) en Melvin Bruijn (CDA). Hiermee is de raad weer compleet.

Onderverdeling portefeuilles op hoofdlijnen
De burgemeester behoudt de portefeuilles bestuur, openbare orde en veiligheid, handhaving en anti-discriminatie en diversiteit. Wethouder Ossendorp gaat zich bezighouden met jeugd, sport, afval, duurzaamheid en burgerparticipatie. Wethouder Van Wanrooij is verantwoordelijk voor bouwen en wonen, natuur en landschap, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en regionale energiestrategie. Wethouder Pietersma gaat aan de slag met de Wmo, het armoedebeleid, de participatiewet en economie. En wethouder Schalkwijk blijft zich inzetten voor o.a. financiën, milieu, toerisme en recreatie, vluchtelingen en statushouders en projecten zoals de Zaanoever, de Zaandriehoek en de Bartelsluis.

U vindt het coalitieakkoord op de website van gemeente Wormerland: https://bit.ly/3Ql5Yd3