WORMERLAND - De verwachting is dat we in de (nabije) toekomst steeds vaker te maken krijgen met extremer weer. Langere periodes van hitte en droogte of hevige stortbuien zijn hier twee voorbeelden van. Het is belangrijk dat we deze grote hoeveelheden neerslag op kunnen vangen en dat onze leefomgeving in de zomer niet te heet wordt. Om de negatieve effecten van deze weersextremen te beperken kan groen een waardevolle rol spelen.


Grastegels

Om de grote hoeveelheid neerslag in korte tijd beter op te kunnen vangen, gaat de gemeente open verharding (grastegels) toepassen bij het vervangen van de oude bestrating. Deze grastegels liggen inmiddels al op het parkeerterrein bij het zwembad in Wormer en op het Ketelhuisterrein. Deze grastegels zorgen ervoor dat het water direct kan infiltreren in de bodem. Dit voorkomt overbelasting van het rioolstelsel, wat de kans verkleint dat er rioolwater geloosd moet worden op het oppervlaktewater.

Een ander positief effect van grastegels is dat er minder warmte wordt vastgehouden. Asfalt en beton worden erg heet in de zon en houden deze warmte lang vast. Gras heeft deze eigenschap niet en zorgt door verdamping juist voor verkoeling.

Wadi's

wadi

In het verlengde van grastegels kijkt de gemeente naar de mogelijkheden voor wadi’s. Dit zijn lager gelegen delen van groenstroken of grasvelden. Hierin wordt het water opgevangen en kan het langzaam in de bodem trekken.

Deze wadi’s kunnen aangevuld worden met stapstenen of een speeltuin, hierdoor krijgen ze naast een klimaatadaptieve functie ook een speelbestemming. Er kan ook gekozen worden om de wadi in te zetten met inheemse beplanting om de ecologische kwaliteit van de omgeving te bevorderen.