WORMER - De gemeenteraad van Wormerland heeft dinsdag 9 juli besloten om de mogelijkheden voor een inwonerspas verder te onderzoeken. Het onderzoek naar een regionale inwonerspas is onderdeel van het armoedebeleidsplan 2024-2028 dat de raad diezelfde dag heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht gekregen om in gesprek te gaan met de gemeente Zaanstad om te verkennen of een gezamenlijke inwonerspas haalbaar is. In eerste instantie gaat het om een pas voor inwoners met een laag inkomen. Na deze gesprekken komt er een nieuw voorstel voor de gemeenteraad van Wormerland.

"Het onderzoek heeft laten zien dat we verder moeten kijken dan onze eigen gemeentegrenzen om een inwonerspas succesvol te maken. We zijn blij dat Zaanstad openstaat voor gesprekken om te kijken of een goede samenwerking mogelijk is", aldus Tjeerd Pietersma, wethouder sociaal domein gemeente Wormerland. "De inwonerspas maakt onderdeel uit van een brede aanpak om armoede te voorkomen. Dit plan helpt niet alleen inwoners met een laag inkomen, maar ook inwoners die werken en moeite hebben om rond te komen. Verder willen we dat meer inwoners weten welke ondersteuning er is en hoe ze die kunnen krijgen. Veel inwoners weten nog steeds niet waar ze hulp kunnen vinden als ze die nodig hebben."

In gesprek met Zaanstad
Het college heeft eerder onderzocht of een inwonerspas voor alleen Wormerland nuttig zou zijn. Uit dit onderzoek bleek dat een inwonerspas voor alleen Wormerland niet genoeg voordelen biedt. Het aanbod op de pas zou te klein zijn en de hoge kosten wegen niet op tegen de voordelen voor de inwoners van Wormerland. Daarom gaat de gemeente nu onderzoeken of samenwerken met Zaanstad wel genoeg voordelen heeft en wat de kosten zijn. Gemeente Zaanstad heeft laten weten dat ze openstaan voor verdere gesprekken over een mogelijke samenwerking. Na de gesprekken met Zaanstad gaat er een voorstel naar de gemeenteraad, die daarna beslist over de eventuele invoering van een inwonerspas.