WORMER - Gisteravond, tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 maart, heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatiekeuze voor het nieuwe sportcomplex in Wormer. Na een intensieve voorronde op maandag koos de gemeenteraad voor het voorstel van het college om het nieuwe, duurzame sportcomplex te realiseren op het huidige IJsbaanterrein. De raad stemde met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel.

Wethouder Schalkwijk is blij dat het project de volgende fase in kan gaan. "Met ons plan kunnen we verschillende belangrijke doelen bereiken. Het gaat niet alleen om de verduurzaming van de sporthal en het nieuwe tenniscomplex, maar juist ook om de realisatie van een groot aantal nieuwe woningen die hard nodig zijn binnen onze gemeente.

Wel benadrukt wethouder Schalkwijk dat het slechts om een volgende stap in het proces gaat. "Het gaat nu alleen om de locatiekeuze. Ik ben blij dat we hierover instemming van de raad hebben bereikt, omdat we nu verder kunnen in het proces. Maar er is nog een lange weg te gaan. We gaan nog twee keer terug naar de raad voor instemming. Het college hecht daarbij het grootste belang aan zorgvuldigheid en het wegnemen van risico's. Het belangrijkst voor ons is dat het plan de belangen van de inwoners van onze gemeente in de breedte dient. We zullen omwonenden en belanghebbenden betrekken bij de verdere invulling van het project."