WORMER - De gemeenteraad van gemeente Wormerland heeft de afgelopen maanden in een intensief proces nagedacht over de bestuurlijke toekomst. In dit proces zijn verschillende mogelijkheden bekeken. Afgelopen periode hebben inwoners en organisaties meegedacht en hun wensen kenbaar gemaakt. Op 28 februari neemt de gemeenteraad een richtinggevend besluit over de bestuurlijke toekomst en geeft een aanbeveling aan de nieuwe raad. Het college beveelt de gemeenteraad enerzijds aan om te kiezen voor het behoud van zelfstandigheid van de gemeente en de huidige ambtelijke samenwerking met Oostzaan. Anderzijds wordt aanbevolen om, na de verkiezingen, onderzoek te doen naar de impact van fusievarianten op de lokale identiteit, het financiële perspectief en de regionale bestuurskracht.


Aanleiding

De gemeente heeft als taak om inwoners en organisaties optimaal te bedienen. Doordat er steeds meer taken vanuit het rijk naar de gemeenten komen, heeft de gemeenteraad zich de vraag gesteld of de gemeente dit op langere termijn waar kan blijven maken. De gemeenteraad van Wormerland bestudeerde dit vraagstuk en de scenario's die een oplossing kunnen bieden. Er is bij omliggende gemeentebesturen verkend of zij openstaan voor bepaalde oplossingen of juist niet. Daarnaast zijn inwoners en organisaties om hun mening gevraagd

Participatie

Inwoners en organisaties zijn gevraagd wat voor hen belangrijk is, naar de toekomst toe. Hieruit kwam naar voren dat inwoners en organisaties de zelfstandigheid van de gemeente willen behouden en de identiteit van de dorpen en woongemeenschappen willen behouden. Zij wensen ook dat het bestuur en de dienstverlening dichtbij blijven. Een fusie met Zaanstad werd door inwoners als minst favoriet genoemd. Tegelijkertijd vragen sommige inwoners zich af of de zelfstandigheid van de gemeente op lange termijn houdbaar is.

Aanbeveling

De gemeenteraad neemt op 28 februari een eerste richtinggevend besluit en doet een aanbeveling aan de nieuwe raad. De gemeenteraad kan zich daarbij baseren op de uitgebreide analyse van de scenario's, de criteria die zijn vastgesteld, de zienswijze van de omliggende gemeenten, de input van inwoners en organisaties en het advies van het college. In totaal zijn er ongeveer 600 reacties binnengekomen van inwoners en organisaties.

Het college beveelt aan om de zelfstandigheid van de gemeente te behouden. Om de dienstverlening, ook in de toekomst, goed aan te kunnen, is het advies van het college om verder te investeren in de samenwerkingsorganisatie OVER-gemeenten. Omdat deze aanbeveling op langere termijn ook een aantal risico's kent, zijn verder nog enkele aanvullende onderzoeken aan de nieuwe gemeenteraad aanbevolen. Die onderzoeken gaan over de impact van fusievarianten op het behoud van lokale identiteit, het financiële perspectief en de regionale bestuurskracht.

Iedereen die betrokken wilt blijven bij dit proces, kan op 28 februari de openbare raadsvergadering volgen via de website www.wormerland.nl. Via de button gemeenteraad op de homepage verschijnt de agenda. Daar zijn ook de onderliggende stukken over de bestuurlijke toekomst in te zien. De vergadering begint om 20.00 uur.