WORMER - In 2024 treedt gemeente secretaris Ronald Kool gefaseerd uit dienst bij gemeente Wormerland. Dat zijn het college van Wormerland en de gemeentesecretaris op zijn initiatief overeengekomen.

Ronald Kool maakt na een 47-jarige loopbaan bij gemeenten vanwege persoonlijke redenen plaats voor zijn opvolger in Wormerland. De wervingsprocedure start zeer binnenkort, zodat er tijdig een nieuwe gemeentesecretaris aan kan treden en ingewerkt kan worden. Dat is belangrijk voor de continuïteit op lopende strategische dossiers en het is ruim op tijd voor eventuele bestuurswisselingen in 2026.

Burgemeester Judith Michel:

“Het hele college van Wormerland is Ronald Kool dankbaar voor zijn positieve bijdrage aan het besluitvormingsproces rond soms pittige dossiers. We nemen nu nog geen afscheid, we gaan een zorgvuldig wervingstraject starten om een waardige opvolger te vinden.”

Warme overdracht

Afgesproken is dat zowel schriftelijk als mondeling een warme overdracht plaatsvindt aan de opvolgend gemeentesecretaris. De huidige gemeentesecretaris kan zijn gespaarde verlof opnemen, voorafgaand aan zijn uittreding wegens leeftijd.

Op een nader te bepalen moment wordt gepast afscheid genomen van de gewaardeerde eerste adviseur van college en burgemeester van Wormerland.