WORMER - De gemeente Wormerland heeft met haar buitengebied ‘Het Wormer-en Jisperveld’ een prachtig natuurgebied binnen haar grenzen. Het gebied is aantrekkelijk voor watersporters, maar ook heel kwetsbaar. Op 1 april gaat het vaarsseizoen van start, sluizen en bruggen worden weer bediend. Burgemeester Judith Michel: “Laten we er een fijn vaarseizoen van maken voor gebruikers, aanwonenden en natuur.”


Judith Michel: “Ik wil dit vaarseizoen beginnen met een oproep aan iedereen op het water om onveilige situaties, teleurstelling en ook boetes te voorkomen. Gaat u het water op, geef het goede voorbeeld. Heeft u kinderen die met een motorbootje het water op mogen? Bespreek dan dat het water door veel recreanten wordt gebruikt zoals zwemmende kinderen, kanovaarders en surfers. Maar ook wonen er mensen aan het water die willen genieten van hun woonomgeving. Bespreek de risico’s van varen. Neem samen vooraf de regels door, zodat het veroorzaken van overlast voorkomen kan worden.” Maak gebruik van de informatie op de website: www.varendoejesamen.nl of download de app.

Wat te doen bij overlast
Burgemeester: “Laten we gewoon eerst beginnen met elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en overlast. Als dat niet mogelijk is of niet helpt, kunt u overlast melden: via het digitale meldingsformulier ‘vaaroverlast’ op www.wormerland.nl of de servicelijn van de politie: 0900-8844. Als de veiligheid van mensen in direct gevaar is of er is sprake van moedwillige vernieling, dan belt u met de politie op 112.

Behoud van de vaarroutes en vaarplezier
Door hard varen, ontstaat afslag van de kant, waardoor stukken riet gaan drijven en de kant afbrokkelt. Ook wordt de bodem onnodig omgewoeld waardoor meer sediment/slib in rustigere tijden (slecht weer en wintertijd) zich op de bodem zet en de wateren te ondiep worden om te bevaren, wat het vaarplezier zeker niet bevordert.

Vaarregels

Het vaargebied prachtig, uitnodigend en kwetsbaar. Om het gebied te beschermen, zijn regels opgesteld. Gemeentelijke- en handhavers van (natuur)organisaties zien op de naleving van de regels toe.

 • In de gemeente Wormerland moeten alle vaartuigen die met een motor varen, of in de gemeentelijke wateren liggen, een registratie voeren. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Na registratie ontvangt u een sticker die zichtbaar op het vaartuig aangebracht moet worden.
 • De maximum snelheid in de Wormse wateren is 6 km/uur, dit staat aangegeven op de borden in het Wormer- en Jisperveld.
 • De bestuurder van een ‘snelle motorboot’ is minimaal 18 jaar en beschikt over het Klein Vaarbewijs. Een ‘snelle motorboot is een motorboot die sneller KAN dan 20 km/u. Dit staat los van hoe hard u op een bepaald moment vaart.
 • Het Vaarbewijs moet altijd getoond kunnen worden.
 • Een snelle motorboot moet zijn geregistreerd bij het RDW en het registratiebewijs zichtbaar bevestigd zijn aan de buitenzijde van de boot.
 • In een snelle motorboot is het gebruik van een Man Over Boord-installatie (MOB/Dodemansknop) verplicht.
 • Voor elke opvarende is er een passend reddingsvest onder handbereik aanwezig.
 • Een goedgekeurde brandblusser ligt gebruiksklaar en binnen handbereik aan boord.
 • De bezinetank hoort vastgezet te worden.
 • Zorg voor een toeter aan boord, die (alleen) in geval van nood gebruikt kan worden.
 • Waterskiën in Wormer- en Jispervelden omliggende wateren is verboden. Ook al vaar je maar 6 km/u en sleep je bijvoorbeeld een band met iemand erin, dan heet dat in de zin der wet waterskiën.

Vaarleeftijden

 • De bestuurder van een ‘snelle motorboot’ is minimaal 18 jaar
 • Als de motorboot niet langer dan 7 meter is én niet harder KAN varen dan 13 km/u, dan is de minimumleeftijd voor de bestuurder 12 jaar en geldt er geen vaarbewijsplicht.
 • Als de motorboot harder KAN varen dan 12 km/u maar nog geen 20 km/u, dan is de minimum leeftijd voor een bestuurder 16 jaar en geldt er ook geen vaarbewijsplicht.
 • Kinderen onder 12 jaar mogen GEEN motorboot besturen.

Samenwerking met Stichting Halt
Net zoals afgelopen jaar heeft de gemeente Wormerland wederom de samenwerking met Stichting Halt opgezocht voor het komende vaarseizoen. Als jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar te hard en / of te roekeloos varen worden zij naar Stichting Halt doorverwezen. Deze aanpak kan samen met een boete worden opgelegd. Stichting Halt heeft voor deze overtredingen specifiek een leertraject ingericht voor jongeren, waarin jongeren meer inzicht krijgen in de effecten van onveilig vaargedrag. Dit traject valt niet onder het strafrecht en er wordt geen formele registratie van gemaakt.