WORMER - De gemeente Wormerland neemt deel aan het project Weerbaar Veilig Buitengebied van Noord-Holland Samen Veilig. Steeds vaker vestigen criminelen zich in het buitengebied omdat ze daar relatief ongemerkt te werk kunnen gaan en daardoor kan de leefbaarheid en veiligheid van ons platteland achteruitgaan. Criminelen azen onder andere op leegstaande schuren om er drugs te produceren. Vrijdag 8 juli staan wij met een informatiekraam op de weekmarkt in Wormer. Ontdek hier wat u kunt doen als u vermoedt dat er drugs worden geproduceerd in uw omgeving.

Het produceren van synthetische drugs gebeurt in drugslabs. Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die gemaakt worden door chemische processen. Synthetische drugs komen voor in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden hiervan zijn XTC en amfetamine. Drugslabs komen onder andere voor op industrieterreinen, in bedrijfspanden, op boerderijen en in afgelegen gebouwen. Maar een drugslab kan ook middenin een woonwijk staan.

Kom 8 juli ruiken op de markt

Een belangrijk onderdeel van het project Weerbaar Veilig Buitengebied is om inwoners erbij te betrekken en hen te informeren over de gevaren van drugslabs. Daarom staan wij op vrijdag 8 juli van 9:00 tot 13:00 uur met een kraam op de weekmarkt in Wormer. Hier kunt u de geur van een drugslab ruiken. De wijkagent is aanwezig om u te informeren hoe u de signalen van een drugslab kunt herkennen en waar u die signalen kunt melden. Burgemeester Judith Michel komt om 11:15 uur ook even langs bij de kraam.

Meld misdaad anoniem

Heeft u een vermoeden dat er in uw buurt een drugslab zit? Meld het dan! Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 - 7000. Meer informatie over het herkennen van signalen van een mogelijk drugslab vindt u op de website van Noord-Holland Drugs Alert (NHDA), www.nhdrugsalert.nl/drugslabs.