WORMER - Vorige week heeft gemeente Wormerland een persbericht uitgestuurd over de huisvesting voor vluchtelingen Oekraïne, statushouders en spoedzoekers. In dat bericht is aangegeven dat de locatie aan de Poelweg het meest geschikt is. Bij de provincie is om toestemming gevraagd om tijdelijke woonunits op deze locatie te kunnen plaatsen. Naar aanleiding van het persbericht zijn er vragen gesteld aan gemeente Wormerland. Met dit bericht wordt antwoord gegeven op de ontvangen vragen.

Aantal woningen
Gemeente Wormerland is op zoek naar een locatie voor het plaatsen van 50 woonunits. Dit aantal is ingegeven door de rijksopgave en is afgestemd op de locatie. Die opgave houdt in dat er (tijdelijke) woningen gerealiseerd moeten worden voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers.

Zijn er ook andere locaties in beeld (geweest)?
In de zoektocht naar een geschikte locatie voor de woonunits, waren slechts twee locaties realistisch: een grasland in Jisp en het voormalig stortplaats aan de Poelweg. De locatie in Jisp is afgevallen omdat de afstand tot voorzieningen te groot is. Hierdoor bleef alleen de Poelweg over als voorkeurslocatie.

Wat is de status van de grond aan de Poelweg.
Uit onderzoek (2008) door de gemeente Wormerland, is gebleken dat de grond destijds vervuild was. In samenspraak met de provincie Noord-Holland is in 2014 de vervuilde grond afgedekt met een duurzame afdekking van signaleringsdoek, enkamatten en leeflaag van 0,57 tot 1 meter dik. Tevens is er puingranulaat en verharding ter plaatse van de parkeerplaats aangebracht. De omgevingsdienst IJmond heeft hierna bevestigd dat de leeflaag aan alle eisen voldoet. Ook bij de daarna uitgevoerde controles door de omgevingsdienst is dit wederom geconstateerd. Recent heeft ODijmond bevestigd dat de bodemgesteldheid geen belemmering is voor het plaatsen van de woonunits.

Kunnen de woonunits geplaatst worden op deze grond?
Ja. Op deze locatie kan er echter niet geheid worden zodat de afdekking niet beschadigd raakt. Dit is ook niet nodig. De woonunits worden namelijk op stelconplaten geplaatst. Ook bij het aanleggen van de benodigde infrastructuur wordt hier rekening mee gehouden.

Volgt er nog een overleg met bewoners?
Indien de provincie Noord-Holland, in het kader van de ruimtelijke procedure, toestemt, worden informatiebijeenkomst(en) georganiseerd.

De gemeente Wormerland hecht er veel waarde aan om bewoners vroegtijdig en transparant te informeren over de plannen. Omdat het nog niet bekend is wat het standpunt is van de provincie, heeft een informatiebijeenkomst nu nog geen zin. Zodra bekend wordt wat de reactie van de provincie is, worden bewoners geïnformeerd. Het proces wordt dan ook pas vervolgd na de uitspraak van de provincie.