WORMER - Urban Fabric Development nodigt buurtbewoners en belanghebbenden uit voor een tweede informatiebijeenkomst op 6 april 2022 over de herontwikkeling van Veerdijk 44 te Wormer. In deze bijeenkomst geeft de ontwikkelaar een toelichting op de laatste stand van zaken wat betreft de herontwikkeling van deze kavel.

Tijdens de bijeenkomst zal de betrokken architect Donna van Milligen Bielke contouren van het volume van het gebouw tonen en zal zij ingaan op de keuzes die ze tijdens het schetsproces heeft gemaakt. Ontwikkelaar Jan Thijs Klaassen zal de voortgang van het project toelichten. Tevens wordt publiek de gelegenheid geboden om vragen te stellen. De bijeenkomst is een vervolg op de eerdere buurtbijeenkomst waarin een kennismaking met omwonenden centraal stond. Toen is er vanuit bewonersperspectief geïnventariseerd welke kansen en uitdagingen er liggen voor de ontwikkellocatie. Daarna is een klankbordgroep opgericht en hebben er drie sessies plaatsgevonden waarin de klankbordgroep geconsulteerd is over de vormgeving van het volume van het gebouw, het programma, de parkeerproblematiek, de ontsluiting en de manier waarop het gebouw aansluit op de bestaande omgeving.

“Bijdragen aan een gedifferentieerde wijk”

In de tussentijd is ook de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van Veerdijk 44 getekend. Wethouder Rob Berkhout, verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening binnen gemeente Wormerland: “In Zaanstreek/Waterland zijn ca. 12.760 woningen nodig tot 2025. Er ligt een verdichtingsopgave voor ons in het verschiet en deze herontwikkeling aan de Veerdijk past binnen de omgevingsvisie van Wormerland”, aldus Berkhout. Onderdeel van de omgevingsvisie is de Woonvisie Wormerland 2017-2025. Daarin streeft de gemeente naar gemêleerde wijken, divers als het gaat om woningtypen, bewoners en voorzieningen. “De herontwikkeling van Veerdijk 44 gaat een gezonde mix van kleine en grote woningen krijgen. Vrije sector én sociaal. De commerciële ruimtes bieden gelegenheid om voorzieningen voor de buurt te realiseren, bijvoorbeeld initiatieven met een dagfunctie. Daarmee dragen we bij aan een gedifferentieerde wijk.”

Ruimtelijke kwaliteiten van de Veerdijk

De gemeente Wormerland zet voor de historische Zaanwand in op ‘stedelijk en industrieel’ en wil graag dat de Zaanwand wordt aangeheeld. “Langs de Zaan mag stedelijker worden gebouwd”, geeft Jan Thijs Klaassen, projectontwikkelaar bij Urban Fabric Development, aan. “Dat is ook wat wij in gedachten hebben voor de kavel op de Veerdijk. Tegelijkertijd willen we aansluiting zoeken bij de historische pakhuisbebouwing die zo kenmerkend is voor dit deel van de Zaan. Naast het cultuurhistorische karakter van deze plek heeft deze locatie nog andere waardevolle ruimtelijke kwaliteiten, zoals het zicht op de Zaan en de nabijheid van natuurgebied Het Zwet. Dat maakt de Veerdijk echt een uitzonderlijke plek om te wonen.”

Benieuwd wat deze herontwikkeling inhoudt? Meldt u zich dan uiterlijk 2 april aan voor deelname aan deze bijeenkomst via https://informatiebijeenkomst2veerdijk44.eventbrite.nl

Informatiebijeenkomst #2: Herontwikkeling Veerdijk 44

Woensdag 6 april 19:30u met aansluitend borrel

Locatie: De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer

Meer informatie over het project: https://www.urban-fabric.nl/stellenbosch