WORMER - Maandag 13 juni wordt het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Wormerland geïnstalleerd. Die avond worden ook de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd voor de bestuursperiode 2022-2026. De coalitie draagt vier wethouders voor: Rick Ossendorp (POV), Rolf van Wanrooij (VVD), Tjeerd Pietersma (PvdA) en Jeroen Schalkwijk (CDA).

Rick Ossendorp (POV) werkt al 25 jaar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Bij het ministerie heb ik verschillende functies bekleed. Ik ben een lange periode secretaris van de OR en tegelijkertijd deelnemer van de landelijke groepsondernemingsraad Jeugd geweest. Ik sta voor de leefbaarheid in Wormerland met een extra warm gevoel voor ouderen, veiligheid en jeugd. Samen werken aan een authentiek Wormerland voor een mooie toekomst van alle inwoners. Ik ben dan ook verguld met onder andere de portefeuilles jeugd, sport, afval, duurzaamheid en burgerparticipatie.’

Rolf van Wanrooij (VVD) is 12 jaar raadslid en 4 jaar burgerraadslid geweest in de gemeente Wormerland. Verder is hij jarenlang actief geweest in internationale management- en directiefuncties in zowel de ICT, software als de financiële markten. ‘Als portefeuillehouder ben ik verantwoordelijk voor bouwen en wonen, natuur en landschap, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en regionale energiestrategie. Ik vind ’t belangrijk om me deze coalitieperiode onder andere in te zetten voor meer woningen voor senioren en starters.’

Tjeerd Pietersma (PvdA) heeft 18 jaar bij de FNV gewerkt. ‘Na 1 jaar bij de gemeente Zaanstad te hebben gewerkt is hij vanaf 2014 raadslid voor de PvdA in Zaanstad. ‘Als wethouder ga ik aan de slag met de Wmo, armoedebeleid, de participatiewet en economie. Voor mij is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft en dat we er samen voor zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij.’

Jeroen Schalkwijk (CDA) gaat zijn 3e termijn in als wethouder. ‘Ik ben zeer bevoorrecht om verder te mogen als wethouder. De wereld is in beroering, iets wat wij ook merken in de gemeente Wormerland. Neem bijvoorbeeld het huisvesten van jongeren, statushouders, spoedzoekers, Oekraïners etc. in een toch al zeer krappe huizenmarkt. Ik ga verder met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Zaandriehoek, waar zo’n 220 woningen gebouwd gaan worden. Ook de gemeentelijke financiën staan onder druk. Nu nog hebben we een structureel sluitende begroting. Maar, naar de toekomst toe, zal het steeds aandacht en inzet van iedereen vragen, om onze gezonde financiële positie te behouden. Dit is mede noodzakelijk om als een zelfstandige gemeente verder te kunnen gaan. Ik heb er zin!”

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026 heeft als titel: ‘Voor en met elkaar in zelfstandig Wormerland’. Ook de nieuwe coalitie wil graag de kwaliteiten van Wormerland voor dienstverlening, wonen, werken, recreëren en deelnemen aan de samenleving op peil houden en waar mogelijk verbeteren. Zie daarvoor het volledige coalitieakkoord op onze website: https://bit.ly/3QcxXvp De komende maanden werkt het college met de ambtelijke dienst een collegeprogramma uit dat in september/oktober wordt vastgesteld. In dat programma staan de actiepunten, de benodigde middelen en de planning die de komende 4 jaar moeten leiden tot behoud en bevordering van de in het coalitieakkoord geformuleerde doelen en kwaliteiten van Wormerland.