WORMERLAND - Dinsdag is Judith Michel-de Jong begonnen als burgemeester van de gemeente Wormerland. In het provinciehuis in Haarlem werd zij welkom geheten door Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland.


Eigenlijk zou de burgemeester worden geïnstalleerd en beëdigd tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Wormerland. Door de maatregelen van het Rijk om het coronavirus in te dammen is dit niet mogelijk.

Arthur van Dijk: "Het is buitengewoon dat de burgemeester haar functie begint in deze crisistijd. Dat brengt meteen een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Door de omstandigheden zal de kennismaking van de burgemeester met de inwoners op een andere wijze moeten plaats vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Judith Michel-de Jong in haar functie als burgemeester het belang van Wormerland en haar inwoners uitstekend zal behartigen."

Ook burgemeester Judith Michel-de Jong geeft aan deze wijze van aantreden bijzonder te vinden. “Mijn start als burgemeester verloopt anders dan ik een aantal weken geleden had kunnen denken. Ook mijn kennismaking met alle inwoners, ondernemers en verenigingen komt in een ander daglicht te staan. Ik heb mij verheugd op de persoonlijke ontmoetingen, handdrukken en rondleidingen binnen de gemeente. Helaas kunnen we deze pas organiseren als de situatie dat toelaat.”