WORMER - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wormerland hebben 30 personen gesolliciteerd: 16 vrouwelijke kandidaten en 14 mannelijke. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Wormerland.

Van deze kandidaten hebben/hadden 18 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 12 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in april 2020 worden benoemd.