WORMER - 'Vanuit de kerk van betekenis zijn voor de omgeving', dat is het pad dat u gekozen hebt, mevrouw Breman. Met deze woorden begon burgemeester Judith Michel gisterenavond haar speech. Zij had de eer om een Koninklijke onderscheiding uit te reiken aan mevrouw T. Breman-Reitsma uit Wormer.

Mevrouw Breman is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.De uitreiking vond plaats na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering van de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer in het kerkgebouw aan het Hennepad.

Werkgroep voor Zending en Diakonaat

In 1995 kwam mevrouw Breman bij de Werkgroep voor Zending en Diakonaat. Ze was de drijvende kracht, die verantwoordelijk was voor het organiseren van zendingsactiviteiten, zoals het selecteren van goede collectedoelen. Ook onderhield ze het contact met de Stichting voor Zending en Diakonaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Esim Radio
Vanaf 2010 tot maart dit jaar was ze bestuurslid en secretaris bij Esim Radio. Namens een twintigtal kerken in de Zaanstreek verzorgde Esim programma's die via Zaanradio werden uitgezonden. De stichting Esim is dit jaar in maart gestopt.

Stichting Oecumenische Werkgroep Wormerveer
In 2015 sloot mevrouw Breman zich als bestuurslid aan bij de Stichting Oecumenische Werkgroep Wormerveer. Ze organiseert activiteiten voor de gezamenlijke kerken Wormerveer, zoals de inloop in centrum De Steeg. Ook organiseert ze de gezamenlijke kerstvolkszangdienst, de Palmpasentocht en de kerkdiensten in het bejaardencentrum. Daarnaast helpt mevrouw Breman met sport en spel activiteiten voor kinderen in de 1e week van de zomervakantie.

Secretaris bij de Kerkenraad
In 2006 werd mevrouw Breman secretaris bij de Kerkenraad. In deze functie organiseerde en notuleerde zij de maandelijkse Kerkenraadvergaderingen en jaarlijkse ledenvergaderingen, hield contact met de voorgangers en muzikanten voor de diensten en maakte en verspreidde nieuwsbrieven.

Momenteel is mevrouw Breman algemeen lid bij de Kerkenraad en is zij weer werkzaam voor de werkgroep voor Zending en Diakonaat.