WORMER - Enige tijd geleden mocht burgemeester Judith Michel het goede nieuws persoonlijk vertellen, maar donderdag was het officiële moment in de Raadzaal.


De versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding werden door Judith overhandigd aan Ina van Kleef.

Opspelden op 1,5 meter afstand gaat lastig, aan de echtgenoot van Ina daarom de eer om dit te doen. Van harte gefeliciteerd!