WORMER - Vandaag heeft burgemeester Judith Michel drie Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken.

Mevrouw K.J. Ross-Molenaar (Karin) uit Wormer ontving de Koninklijke onderscheiding voor onder andere de volgende activiteiten:

Scouting (diverse)
Op ongeveer vijftienjarige leeftijd is Karin gestart als leidinggevende bij Scoutinggroep ‘Henriette Beetcher Stowe’. Daarnaast organiseerde ze de zeil- en kampeerweekenden op Scouting centrum de Stierop. Later is ze overgestapt naar Scouting ‘Elfregi Zaanstreek’, waar ze tot 1995 onderdeel uitmaakte van het team leidinggevenden. Daarna bleef Karin tot 2022 hand- en spandiensten verrichten voor de scouting.

Oudercontactgroep kinderen met autisme
In 1997 is Karin een oudercontactgroep gestart in de Zaanstreek voor ouders van kinderen met autisme. Tot 2020 waren er maandelijks bijeenkomsten.

Vrijwilliger Luisterlijn
Sinds 2017 is Karin vrijwilliger bij ‘de Luisterlijn’ en biedt wekelijks zo’n 4,5 uur een luisterend oor aan mensen die hun verhaal kwijt willen. Ook begeleidt ze nieuwe vrijwilligers.

Stichting de Poelboerderij
Karin is sinds 2021 vrijwilliger bij de Poelboerderij en vervult wekelijks de functie van gastvrouw en baliemedewerkster.


De heer P.A.J. Klos (Piet) uit Wormer ontving de Koninklijke onderscheiding voor onder andere de volgende activiteiten:

WSV’30
Vanaf 1975 is Piet Klos verbonden aan de vereniging. Vroeger trainde hij de pupillen. Ook is hij al tientallen jaren actief voor de kantinecommissie en sinds zijn pensioen ook voor de onderhoudsploeg.
Piet Klos is erelid van WSV’30

Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO)
Al vanaf 1992 is Piet bondsscheidsrechter en fluit wekelijks bij een volleybalwedstrijd in de regio.
Vorig jaar is hij door NEVOBO benoemd tot scheidrechter van het jaar in regio West.

VCC’92
Ook voor VCC’92 fluit hij sinds de oprichting meerdere wedstrijden per week. Piet coördineert de scheidrechters poule en is al twintig jaar de wedstrijdsecretaris.

Kerkdienst Evean, locatie Oostergouw
Piet verzorgt al ruim 25 jaar de maandelijkse kerkdiensten bij Evean, locatie Oostergouw. Hij draagt zorg voor het ombouwen van het restaurant tot kerkzaal, de techniek en voor het vervoer en begeleiding van de bewoners naar de kerkdienst. Ook bij tal van andere activiteiten kan Evean altijd op hem rekenen.

Maria Magdalena kerk
Piet is sinds 2014 koster bij de avondwake en de afscheidsdiensten van overleden parochianen.


De heer E.F. Klos (Evert) uit Oostknollendam ontving de Koninklijke onderscheiding voor onder andere de volgende activiteiten:

Dorpsvereniging ‘Nova Vita’
Evert is zo’n vijftig jaar Sinterklaas geweest. Hij deed dat natuurlijk bij de jaarlijkse intocht, maar hij bezocht in die hoedanigheid ook scholen, het verzorgingscentrum in Wormer en diverse verenigingen.
Nova Vita kan alle maanden van het jaar een beroep op hem doen. Evert helpt bij vele door de vereniging georganiseerde activiteiten. In 2021 is Evert benoemd tot erelid.

Begrafenisvereniging Knollendam
Al ongeveer 25 jaar is Evert voorzitter van de begrafenisonderneming Oost-Knollendam, de vereniging tot beheer en instandhouding van de begraafplaats in Oost-Knollendam die in 1896 is opgericht. Deze begraafplaats is uniek in Nederland en heeft in 2001, samen met het bijbehorende koetshuis, de status van rijksmonument gekregen.

Toneelvereniging ‘Eensgezindheid’
Evert is sinds 1987 vrijwilliger en actief lid bij deze toneelvereniging die al meer dan 125 jaar bestaat. Hij heeft niet alleen al vele rollen vertolkt, maar helpt onder andere ook bij de decors en het maken van de programmaboekjes.

Stichting Historisch Oost-Knollendam en Historisch Genootschap Wormer
Evert heeft al diverse historische films ingesproken van het Historisch Genootschap Wormer en de Stichting Historisch Oostknollendam.

Voetbalvereniging V.V. Knollendam.
Evert is sinds 1984 intensief betrokken bij de voetbalclub. Jarenlang heeft hij wedstrijden gefloten en is regelmatig de spreekstalmeester. Ook was hij zeven jaar voorzitter van deze vereniging. De afgelopen jaren is hij onderdeel van de maandagochtendploeg, oftewel de MOP. Het is de ploeg die ervoor zorgt dat het complex netjes en verzorgd blijft.


Evert en Piet Klos zijn broers.
Alle decorandi zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.