OOSTZAAN/WORMER - Na een aanbestedingstraject voor het werk van de buitendiensten Oostzaanen Wormerland heeft Werkom de aanbesteding gewonnen. Goed nieuws voor de medewerkers van Werkom die het groen van de gemeenten onderhouden, hun werk kan gewoon worden voortgezet.


Al jaren doen mensen met een arbeidsbeperking het groenonderhoud in de gemeente Oostzaan en Wormerland. Eerst vanuit het regionale SW-bedrijf Baanstede en sinds twee jaar vanuit het participatiebedrijf Werkom. Door de ontvlechting van Baanstede naar Werkom en door Europese regelgeving moest de gemeente het groenonderhoud aanbesteden.

Wethouders Niels Bonenkamp en Rob Berkhout zijn blij met een goed verlopen aanbestedingstraject waarbij Werkom de opdracht gegund heeft gekregen. “Met de ondertekening van het contract met Werkom is ons groenonderhoud voor de komende jaren geregeld. Daarbij vinden we het belangrijk dat het werk voor onze SW-medewerkers behouden is gebleven. Continuïteit is zeker voor hen erg belangrijk.”

Ook directeur Yolanda Hoogtanders is verheugd over de voortzetting van de samenwerking: “Wij zijn ontzettend trots en blij dat we de fijne samenwerking met OVER-gemeenten kunnen voortzetten en dit mooie werk voor hun inwoners kunnen blijven doen. Zo bieden we niet alleen continuïteit voor onze SW-medewerkers maar kunnen we ook mensen met een uitkering die hulp nodig hebben bij het vinden van werk interessante leerwerkplekken bieden als opstapje naar een baan.”