WORMER - Gemeente Wormerland is bezig met het realiseren van noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vandaag is begonnen met het plaatsen van tijdelijke woonunits aan de Poelweg te Wormer. Naar aanleiding daarvan is er een handhavingsverzoek ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die hiervoor namens provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is.

De Omgevingsdienst heeft bij de gemeente aangegeven dat er aanvullende informatie nodig is om de beoordeling van de handhavingsverzoek te kunnen afronden. Deze aanvullende informatie heeft betrekking op de stikstofberekening en de belasting van flora en fauna.

Gemeente Wormerland zal de komende week de gevraagde informatie uitwisselen met de Omgevingsdienst en heeft besloten om de werkzaamheden gedurende de beoordeling stil te leggen, zodat de Omgevingsdienst haar beoordeling kan afronden. Het hervatten van de werkzaamheden wordt door het college volgende week afgewogen.