WORMER - De Wormerlandse lokale partijen POV, VVD, PvdA en CDA hebben hun onderhandelingen met succes afgerond. Er komt een nieuwe coalitie van vier partijen. Elke partij draagt een wethouder voor: Rick Ossendorp (POV), Rolf van Wanrooij (VVD), Tjeerd Pietersma (PvdA) en Jeroen Schalkwijk (CDA). Na goedkeuring van de raad, vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Wormerland voor de bestuursperiode 2022-2026. De gemeenteraad benoemt hen op maandag 13 juni.

Coalitieakkoord

De onderhandelingen zijn harmonieus verlopen. Het resultaat is een concept coalitieakkoord ‘Voor en met elkaar in zelfstandig Wormerland’ met een bijbehorende globale portefeuilleverdeling en een voorstel tot benoeming van wethouders. Het concept coalitieakkoord kunt u terugvinden op: https://wormerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f0dd42bc-ea50-4af5-a9f9-f9c36a1e653e

Het coalitieakkoord is op donderdag 2 juni gesloten. Maandag 13 juni tijdens de raadsvergadering wordt het toegelicht en besproken. Als de raad instemt met het coalitieakkoord kunnen de wethouders worden benoemd en beëdigd. Hun 1ewerkdag is dan dinsdag 14 juni 2022.

Installatie college en benoemen wethouders

Het is voor de pers mogelijk om aanwezig te zijn bij de behandeling van het coalitieakkoord en de installatie van het college op 13 juni 2022. Aanmeldingen kunnen naar: communicatie@over-gemeenten.nl.