WORMER - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol presenteerden in maart 2020 een gezamenlijk programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen. Op minderhinderschiphol.nl kan iedereen zien welke maatregelen zij willen nemen en onderzoeken.

De maatregelen zijn verdeeld over vier thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht. LVNL en Schiphol ontwikkelden het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen.

Belangstellenden en betrokkenen worden uitgenodigd om te reageren op de maatregelen. Dat kan tot en met oktober via minderhinderschiphol.nl. De ontvangen reacties en suggesties worden door Schiphol en LVNL gebruikt om het programma hinderreductie te verbeteren en/of verder aan te vullen.

Ook organiseren Schiphol en LVNL nog enkele informatiebijeenkomsten en webinars. Meer informatie hierover kunt u binnenkort vinden op minderhinderschiphol.nl.