WORMER - Wethouder Tjeerd Pietersma heeft op 20 december het rapport Preventieve huisbezoeken ontvangen. Vrijwilligers van WelzijnWonenPlus overhandigden hem dit rapport. Het is een verslag van al hun preventieve huisbezoeken in 2022. Tijdens deze huisbezoeken krijgen tachtigjarige inwoners van Wormerland informatie over alle ondersteuning en activiteiten die er voor hen zijn. Veel ouderen krijgen in Nederland namelijk niet de ondersteuning die ze nodig hebben, terwijl die er wel is.

Wethouder Tjeerd Pietersma: ‘Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Door ouderen te wijzen op relevante, beschikbare ondersteuning en ze in de huisbezoeken te vertellen over allerlei sociaal maatschappelijk activiteiten, kunnen we problemen voor zijn. Door het persoonlijke contact kunnen de vrijwilligers eenzaamheid voorkomen. Zo maken we het leven samen mooier en waardevol. Huisbezoeken zijn een mooi voorbeeld van maatschappelijke ondersteuning. Ze zorgen ervoor dat mensen zorg, plezier en aandacht ervaren’.

Wat is een preventief huisbezoek?

Bij een preventief huisbezoek gaat een vast team van vrijwilligers van WelzijnWonenPlus langs bij tachtigjarigen uit Wormerland. Ze informeren hen in een informeel gesprek over alle praktische hulp en ondersteuning die er in de gemeente is. Door de ouderen vroegtijdig over allerlei voorzieningen te vertellen, weten ze waar ze terecht kunnen als ze meer hulp en ondersteuning nodig hebben. Zo krijgen ze uitleg over het aanvragen van ritjes met de wijkbus, de boodschappendienst, maar ook de voorzieningen voor mantelzorgers zoals het mantelzorgcafé, Stichting MOE en het Buitenhuis. Ook sociale activiteiten zoals de wekelijkse koffieochtend in De Omslag, georganiseerde wandelingen en creatieve workshops van Scwo in De Westertil komen aan bod. Als het nodig is, wordt een bezoek van een consulent voorgesteld.

Uitdagingen waar ouderen mee te maken krijgen

In 2022 hebben 67 inwoners een huisbezoek ontvangen. De belangrijkste punten die ouderen noemen bij deze preventieve huisbezoeken:

 • 30 % ervaart problemen met het naar buiten gaan door lichamelijke problemen

 • 38% ervaart beperkingen bij het zelfstandig functioneren

 • Bijna 30%

  kan zelf geen huishoudelijk werk meer verrichten

 • 70% kan de tuin niet zelf meer volledig onderhouden

 • de vrijwilligers horen vaker van valpartijen met de fiets dan valpartijen in huis

 • het valt de vrijwilligers op dat veel ouderen ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt hebben, zoals het verlies van partner of andere geliefde(n), of een plotselinge ziekte als een hersenbloeding of hartaanval.

 • Bijna 10% geeft aan vergeetachtig te zijn

 • Bijna 40% kan niet terugvallen op een mantelzorger

 • 65% geeft aan dat ze iets missen in hun sociale leven

Wethouder Pietersma: ‘We zijn als gemeente blij met de waardevolle input uit dit rapport. We nemen de signalen serieus en houden er rekening mee bij de komende beleidsplannen.