WORMER - In het klimaatakkoord staat dat we in 2050 geen aardgas meer mogen gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. 2050 lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk om nu al na te denken over het bereiken van de klimaatdoelen. Gemeente Wormerland wil in de wijken Plaszoom en Molenbuurt samen met inwoners een slag slaan door op grote schaal te verduurzamen.

Wijkbewoners en gebouweigenaren wordt gevraagd na te denken over hun toekomstwensen. Willen ze per woning of gebouw een individuele oplossing of een gezamenlijk warmtenet? Welke duurzame energiebronnen zijn geschikt? Op welke termijn gaat wat gebeuren? De input van de mensen in de wijk is belangrijk. Samen met voorzitters van de woningbouwcorporatie WormerWonen en huurdersvereniging Huurders voor Huurders denken ze mee en mogen ze ideeën aandragen. De gemeente maakt met deze input uit de wijk een WijkUitvoeringsPlan. De centrale vraag hiervan is: Hoe willen we de wijk met elkaar gaan verduurzamen?

Gemeente Wormerland organiseert verschillende sessies met medezeggenschap. Welke ideeën zijn er voor de wijk? Hoe is verduurzaming van de wijk te financieren? Bewoners en gebouweigenaren in Plaszoom en de Molenbuurt kunnen zich aanmelden voor een startbijeenkomst op 3 maart 2022. Deze bijeenkomst is digitaal en duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur. Aanmelden kan tot 28 februari via bit.ly/3BN2FVh.

Inwoners en gebouweigenaren die volgens de gemeentelijke indeling in de wijken Plaszoom en Molenbuurt wonen, hebben deze week een brief ontvangen.