WORMER - De oorlog in Oekraïne leidt er toe dat er momenteel veel mensen het land ontvluchten. Zo ook naar Nederland. Het rijk heeft bepaald dat iedere Veiligheidsregio in eerste instantie 2.000 mensen dient op te vangen. Omdat de instroom van mensen groot is, gaan Oostzaan en Wormerland, in samenwerking met de regio gemeenten, nu een eerste noodopvang realiseren. Voor de nacht van 8 maart worden 100 tot 150 bedden ingericht in een van de twee hallen van de sporthal aan de Spatterstraat in Wormerland. En afhankelijk van de noodzaak wordt er bekeken of er verder opgeschaald moet worden.De Veiligheidsregio zet zich daarnaast in voor meer duurzame oplossingen te bieden voor de middellange termijn.

Burgemeesters Judith Michel en Marvin Polak: “We vinden het ontzettend belangrijk om een stevige bijdrage te leveren. Want je hart breekt als je de beelden ziet van de mensen die nu op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun thuisland.”

Jan Hamming, voorzitter veiligheidsregio Zaanstreek Waterland: “Ik ben ontzettend blij met Oostzaan en Wormerland die een stap vooruit hebben gezet. Dit is keihard nodig om ervoor te zorgen dat er geen moeders en kinderen in de vrieskou staan. De veiligheidsregio biedt hierin alle ondersteuning die nodig is om dit te laten slagen.”

In de afgelopen 24 uur zijn er 30 mensen in Wormerland en Oostzaan aangekomen en opgevangen. Er is op dit moment sprake van een zeer grote instroom van mensen in onze regio.Inwoners die vragen hebben kunnen deze stellen via oekraine@wormerland.nl