WORMER - De straatnaam van het gebied waar de tijdelijke woonunits aan de Poelweg staan, is bekendgemaakt. Bewoners en bezoekers kunnen voortaan terecht op het adres De Kleine Braak. De nieuwe straatnaam is op 8 juni feestelijk onthuld door burgemeester Judith Michel-de Jong en wethouders Jeroen Schalkwijk en Rolf van Wanrooij. Met de bekendmaking van de straatnaam zijn de woonunits officieel van een adres voorzien en zet de gemeente de volgende stap in het realiseren van het huisvestingsplan op deze locatie. De afgelopen maanden zijn er 32 woonunits (=21 woningen) geleverd en afgemonteerd. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden afgerond om de units te voorzien van stroom, water, warmte, riool en internet. Na maanden van voorbereiding is de locatie bijna klaar voor bewoning.

Bij het selecteren van de nieuwe straatnaam zijn zowel het Historisch Genootschap van Wormer als de Stichting Historisch Oostknollendam (Shok) geconsulteerd. Uit verschillende inzendingen heeft het College van B&W gekozen voor De Kleine Braak, ingezonden door de heer Bart van der Laan.

Achtergrond
Uit de achtergrondinformatie, aangeleverd vanuit de Shok, blijkt dat de Kleine Braak een verwijzing is naar een dijkdoorbraak tussen het Zwet/Poel en de Schaalsmeer. Die heeft op die plek honderden jaren terug plaatsgevonden. De Schaalsmeerpolder ontstond toen het meertje werd bedijkt en drooggemaakt, om te voorkomen dat het water de ringdijk van de banne Wormer zou kunnen beschadigen. Op 15 maart 1633 viel de Schaalsmeer droog. In de nacht van 25 op 26 december 1717 brak de Assendelver zeedijk op zes plaatsen door. Doordat de ringdijk langs de Zaan het water niet aankon, ontstond er een groot gat en liep het poldertje onder water. Het is niet met zekerheid vast te stellen of de Kleine en de Grote Braak in 1717 zijn ontstaan. Er bestaan vermoedens dat de Kleine Braak in de Schaalsmeer tijdens de droogmaking uit een doorbraak van De Poel is ontstaan, terwijl de Grote Braak vermoedelijk is ontstaan ten gevolge van de watersnood van 1825. De Kleine Braak is volgestort met huisvuil en als zodanig op de bodemkaart weergegeven.

Een eigen huis
Nu de woningen zijn afgemonteerd en de straatnaam bekendgemaakt is, is het tijd voor de volgende stap in het project. De voorbereiding voor de verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen is in volle gang. “De mensen zijn al sinds het begin van de oorlog in Wormerland, bij gastgezinnen of op tijdelijke locaties. Het is nodig om hen zo snel mogelijk een eigen huis te bieden”, aldus burgemeester Michel-de Jong. De verwachting is dat zij begin juli 2023 in de units kunnen gaan wonen.

Samenwerking
De afgelopen maanden hebben door intensief samen te werken Floris Infra, Ursem Bouw en Schouten Techniek de locatie bouwrijp gemaakt. Wethouder Schalkwijk: “De bedrijven hebben laten zien dat in korte tijd veel mogelijk is.” Wethouder Van Wanrooij vult aan: “We zijn tevreden over de samenwerking”.