WORMER - Met ingang van 7 oktober 2022 neemt gemeente Wormerland tijdelijk geen nieuw vergunningenadvies meer in behandeling.

De toename van het aantal ontwikkelplannen en de woningschaarste in Wormerland hebben geleid tot een toename in het aantal aanvragen voor een vergunningenadvies (vooroverleg). Daar zitten complexe aanvragen tussen voor ontwikkelingen waar het vergunningenadvies geen snel en simpel antwoord op kan geven. Dit heeft gezorgd voor vertraging in de behandeling van de aanvragen. Hierdoor lukt het ons niet om onze doelstelling te halen om u snel en laagdrempelig te laten weten wat de gemeente van uw plan vindt.

Aanvragen die vóór 7 oktober worden ingediend, nemen wij nog in behandeling

In plaats van een vooroverleg kunt u direct een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket. Deze werkwijze hanteren wij voorlopig tot nader order. Wij hopen op uw begrip.

Het vergunningenadvies is een onderdeel van de dienstverlening van de gemeente Wormerland. De komende periode wordt bekeken hoe het vooroverleg vorm kan krijgen zodat het een positieve bijdrage kan leveren aan de Wormerlandse dienstverlening en de komende Omgevingswet.