WORMER - De Wormerlandse lokale partijen POV, VVD, CDA en PvdA onderhandelen over een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022-2026.


De onderhandelingen verlopen in goede harmonie. De verwachting is dat er eind mei een concept coalitieakkoord wordt opgeleverd inclusief een voorstel tot benoeming van wethouders voor de nieuwe bestuursperiode en een bijbehorende globale portefeuilleverdeling.

De burgemeester van Wormerland en de directeur van OVER-gemeenten krijgen gelegenheid om het concept coalitieakkoord te beoordelen, voordat dat concept definitief door de onderhandelaars wordt vastgesteld.

Vooralsnog zijn de pijlen erop gericht om de voorstellen aan de gemeenteraad aan te bieden voor behandeling op 13 juni 2022.