WORMER - De gemeente Wormerland vindt waardering voor mantelzorgers erg belangrijk. Mantelzorgers helpen met het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners van Wormerland. Vanaf 1 april tot 1 september is het weer mogelijk om een financiële tegemoetkoming te ontvangen als mantelzorger: het mantelzorgcompliment!

Mantelzorgers zorgen ervoor dat gezins- en familieleden, vrienden en/of buren die langdurig ziek of hulpbehoevend zijn, kunnen blijven meedoen in de eigen buurt of woonomgeving. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder.

Wanneer ben je een mantelzorger?
Je bent mantelzorger als je langdurig zorg verleent aan je naaste. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Met langdurig bedoelen wij: minimaal al drie maanden, voor 8 uur of meer per week. De aanvraag voor het mantelzorgcompliment in Wormerland kun je doen als degene voor wie je zorgt ook in Wormerland woont. Het 'compliment' is een financieel cadeau. Dit bedrag kun je naar eigen inzicht gebruiken. Bijvoorbeeld voor een verwendag of noodzakelijke kosten. Het mantelzorgcompliment vraag je elk jaar opnieuw aan. Er kan namelijk veel veranderen in een jaar tijd.

De aanvraag
Het mantelzorgcompliment kun je vanaf 1 april tot 1 september 2022 aanvragen via het digitale aanvraagformulier op de website van WelzijnWonenPlus: www.welzijnwonenplus.nl/wormerland.
Onder het kopje 'Mantelzorgondersteuning' vind je meer informatie over het mantelzorgcompliment en het aanvraagformulier. De aanvraag doe je bij de gemeente waar de zorgvrager woont. De mantelzorgconsulent ontvangt alle aanvragen en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag klopt. Aan het eind van het jaar 2022 ontvang je van de gemeente je mantelzorgcompliment.

Meer informatie
Heb je vragen over het mantelzorgcompliment? Of lukt het invullen van het formulier niet? Je kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09.30 - 12.00 uur contact opnemen met WelzijnWonenPlus op 075-6419668. Of kom langs op het servicepunt in De Omslag, Faunastraat 68 in Wormer.