WORMER - Nu de verkiezingen voorbij zijn en bekend is welke partijen er in de gemeenteraad komen, start een periode van onderhandelingen om tot een nieuw college van wethouders te komen.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft als grootste partij het initiatief genomen om de verkennende gesprekken met de diverse partijen te gaan opstarten. Deze gesprekken zijn op een prettige en constructieve manier verlopen. Het resultaat ervan is dat deze een vervolg krijgen met vier partijen, met als doel een coalitieakkoord te sluiten. Het gaat hierbij om de volgende partijen: POV, VVD, CDA en PvdA. Het eerste vervolggesprek vindt deze week plaats.