WORMER - Gemeente Wormerland onderzoekt samen met KondorWesssels Projecten (KWP) en Kondor Wessels Vastgoed (KWV) (beide VolkerWessels ondernemingen) de mogelijkheid voor woningbouw op beide locaties, die gezamenlijk de Zaankom vormen.

Adriaan Dekker locatie

De Adriaan Dekker locatie is gelegen aan de noordzijde van de gebiedsontwikkeling Zaandriehoek in Wormer. Deze locatie heeft de volle aandacht en interesse van de gemeente voor ontwikkeling. Met de recente ondertekening van de anterieure overeenkomst voor de Zaandriehoek is het onderzoeken van woningbouw op de Adriaan Dekkerlocatie een logisch vervolg. Met de eigenaar is een koopovereenkomst gesloten, waardoor deze vrijkomt voor woningbouwontwikkeling in de komende jaren.

Newcakes

Met het toevoegen van de Newcakes locatie ontstaat een samenhangende locatie die geschikt is om de gebiedsontwikkeling in de Zaandriehoek voort te zetten. Ook hier hebben KWP en KWV overeenstemming met de eigenaar om te komen tot koop zodra woningbouw mogelijk is.

Zaandriehoek

De gemeente Wormerland en de ontwikkelcombinatie Zaandriehoek, bestaande uit KondorWessels Projecten (KWP), Kondor Wessels Vastgoed (KWV) en Dreef Beheer, werken samen aan de ontwikkeling van Zaandriehoek: een ontwikkeling van circa 220 woningen (grondgebonden en gestapeld) en een commerciële ruimte.

Oplossing voor tekort aan woningen

KWP en KWV gaan samen met de gemeente Wormerland onderzoeken of woningbouw op de Zaankom tot de mogelijkheden behoort. Omdat de locatie in het verlengde van de gebiedsontwikkeling Zaandriehoek ligt biedt het totaal dé gelegenheid om een verscheidenheid aan woningen voor diverse doelgroepen te realiseren. Dit zorgt voor een goede doorstroming binnen de huidige woningmarkt en biedt hét antwoord op de vraag naar de enorme woningbehoefte in het gebied.

Van industrie naar woningbouw

Gemeente Wormerland staat positief tegenover de voorgestelde transformatie van dit deel van het industriegebied naar wonen. Wij gaan met de betrokken partijen een intentieovereenkomst sluiten voor de plantuitwerking van de Zaankom en zetten op deze wijze de goede samenwerking voort.