WORMERLAND - Op maandag 8 april bent u van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis in Wormerland om mee te praten over de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen.

De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in onze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben, eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter. De bijeenkomst op 8 april is een onderdeel van het hele traject van advies en inspraak.

Inwoners van Wormerland konden eind januari al hun mening geven via een enquête. Tijdens de bijeenkomst op 8 april willen we met u in gesprek over de verdeling van woonruimte en leggen we u een aantal stellingen voor die u in groepsverband gaat bespreken. De resultaten van de enquête en de uitkomsten van de bijeenkomst nemen we mee in de voorstellen voor de nieuwe regels voor woonruimteverdeling.

Programma:
19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Welkom door wethouder Jeroen Schalkwijk
19.35 uur: Korte presentatie van de resultaten uit deenquête
19.45 uur: Wat gaan we vanavond doen
19.50 uur: Aan de slag

21.45 uur: Afsluiting

Aanmelden
Wilt u meepraten over de verdeling van de sociale huurwoningen? Meld u zich dan uiterlijk op donderdag 4 april aan via onderstaand formulier.Meer wetenWilt u meer weten over de vernieuwing van de woonruimteverdeling en de resultaten van de enquête, klik dan via onderstaande link door naar de pagina over woonruimteverdeling.