WORMERLAND - De gemeenteraad van Wormerland heeft Judith Michel-de Jong (45) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Daarmee krijgt de gemeente voor de eerste keer in haar relatief jonge geschiedenis, geen burgervader maar een burgermoeder.

Michel-de Jong is op dit moment nog manager en afdelingshoofd bij de strategische beleidsafdeling van de provincie Flevoland. Bestuurlijke ervaring heeft ze opgedaan in Hoorn, waar ze behalve raadslid en PvdA-fractievoorzitter ook wethouder en eerste locoburgemeester was.

De gemeenteraad herkent in Michel-de Jong de verbinder waar in de profielschets om werd gevraagd. Ze volgt Peter Tange op, die na twintig jaar het ambtsketen te hebben gedragen in maart met pensioen gaat. Daarmee is hij de langstzittende burgemeester van Nederland.

Michel-de Jong wordt de derde burgemeester en eerste burgermoeder van de in 1991 gestichte gemeente.

Commissaris van de Koning
Met de voordracht van de gemeenteraad komt de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van Wormerland in de laatste fase. De aanbeveling wordt met een advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden.

Na een laatste screeningsonderzoek draagt de minister de kandidaat voor. De koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Op 14 april 2020 staat de raadsvergadering gepland waarin Michel-de Jong wordt geïnstalleerd.