WORMERLAND - De komende 5 jaar leveren Wormerland, Huurders voor Huurders, Parteon en WormerWonen een gezamenlijk bijdrage aan de woonvisie in Wormerland. Onderdelen van de prestatieafspraken zijn een onderzoek naar uitbreiding van de woningvoorraad en verbetering en verduurzaming van sociale huurwoningen.

Donderdag 12 december hebben Jeroen Schalkwijk, wethouder van de gemeente Wormerland, Pia Corona, penningmeester van Huurders voor Huurders, Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon en John van Nimwegen, directeur-bestuurder van WormerWonen hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken 2020. Deze prestatieafspraken gelden voor 2020 maar geven ook een doorkijk naar de komende vijf jaar. De prestatieafspraken werden ondertekend op het dak van de Koningsvarensflat, met uitzicht op de 1000 zonnepanelen, die vanaf volgend jaar voor de bewoners voor groene energie gaan zorgen. Deze panelen vormen een onderdeel van het project ‘Groen, Gewoon Doen!’ van WormerWonen.

Woningtekort
Net als veel gemeenten in de regio kampt gemeente Wormerland met een tekort aan betaalbare woningen. Gezamenlijk willen de gemeente en de corporaties woningen voor verschillende doelgroepen realiseren. Zij onderzoeken op welke manier en waar zij dit kunnen realiseren. Daarbij werken zij samen met partners gespecialiseerd in woningbouw en natuurlijk met de huurders. De prestatieafspraken die gemeente, WormerWonen, Parteon en Huurders voor Huurders hebben gemaakt, geven vorm aan deze ambities en de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie. De gemeente Wormerland en gemeenteraad kijken in het bijzonder uit naar de resultaten van experimenten met circulair bouwen in de regio.

Onderzoek naar uitbreiding sociale woningvoorraad
De corporaties en de gemeente Wormerland onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden om de sociale woningvoorraad verder uit te breiden. Dit gebeurt door te zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties, meer woningen terug te bouwen bij sloop/nieuwbouw, zoals bij de Watermunt- en Gele lisstraat, en door de verdere ontwikkeling en realisatie van lopende woningbouwplannen.

Ook verbetert WormerWonen de (fysieke) toegankelijkheid van haar woningen en zetten beide woningcorporaties zich in voor een duurzame en energiezuinige woningvoorraad.