ZAANSTAD - Op 19 juli 2023 zijn de eerste brugdelen boven de Zaan voor de Zaanbrug geplaatst. Het gaat om de zogenaamde liggers aan de Wormerveerse kant.


Op de betonnen liggers komt, in de loop van 2023, het wegdek te liggen van de nieuwe Zaanbrug. Met het plaatsen van de liggers krijgt de nieuwe brug echt de vorm van een brug.

De liggers wegen ongeveer 32 ton per stuk en hebben een lengte van bijna 20 meter. Om deze enorme betonnen liggers te kunnen plaatsen, zijn ze aangevoerd via het water. Op de bouwplaats naast de Zaanweg heeft een hijskraan de liggers vanaf een ponton vervolgens op de juiste positie ingehesen. Zo zijn er op 19 juli in totaal 14 liggers op hun plaats gelegd.

In de maanden juli en augustus plaatst de aannemer ook de overige liggers van de Zaanbrug aan de Wormerse kant. Om van Wormerveer naar Wormer te lopen via de Zaanbrug ontbreekt daarna alleen nog het val (het brugdeel dat opent en sluit voor het vaarverkeer). Naar verwachting wordt dit deel in november van dit jaar geplaatst.

Vervanging Zaanbrug

De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers, wat de veiligheid ten goede komt.

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van provinciaal programma ‘Vaart in de Zaan!’. Met dit programma wil de provincie Noord-Holland de bevaarbaarheid van de Zaan verbeteren, zodat bedrijven het vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden.

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, Gebr. Beentjes en HSM Steel Structures uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.

Meer informatie

Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden aan de Zaanbrug is te vinden in de Reimert Bouwapp. Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing Zaanbrug is ook te vinden op www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale facebookpagina @ZaanstreekWaterland.