WORMER - WormerWonen heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Wormerland om drie Tiny Houses te plaatsen op het terrein tegenover haar kantoor aan de Mercuriusweg.

De druk op de woningmarkt is, ook in Wormerland, groot. De wachttijd voor een starter is opgelopen tot 12 jaar. In overleg met de gemeente Wormerland probeert WormerWonen door het realiseren van meer sociale huurwoningen zo veel mogelijk mensen geschikte woonruimte te bieden. Dit doet zij door sloop/nieuwbouw, bijvoorbeeld in de Plaszoombuurt in Wormer, waarbij meer woningen worden teruggeplaatst dan het oorspronkelijke aantal (+ 100). Daarnaast breidt WormerWonen het aantal sociale huurwoningen uit door aankoop, zoals onlangs in Neck 18 eengezinswoningen. Nu wil zij ook Tiny Houses plaatsen. Tiny Houses zijn miniwoningen van 15 – 50 m2.

In de gemeenteraad van Wormerland wordt al langer gesproken over de behoefte aan Tiny Houses. WormerWonen wil graag aan deze behoefte tegemoetkomen en ziet mogelijkheden voor drie Tiny Houses tegenover haar kantoor. In het verleden hebben hier al woningen gestaan, het perceel heeft dus al een woonbestemming.

De fietsenstalling die nu op het terrein staat zal verplaatst worden. De tekening geeft een indruk van de plannen. De Tiny Houses krijgen een oppervlak van 39 m2 inclusief de verdiepingsvloer.