ZAANDAM - Het aantal mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) neemt ieder jaar weer toe. Enerzijds valt dit te verklaren uit het feit dat de maatschappij steeds gecompliceerder wordt, waardoor de problemen die mensen met autisme hiermee hebben eerder aan het licht komen. Anderzijds is er steeds meer bekend over autisme en daaraan verwante stoornissen, waardoor het beter herkend wordt en de diagnose ook beter gesteld kan worden. Recent onderzoek geeft een prevalentiecijfer aan van 1% tot 3% van de Nederlandse bevolking. Bij veel volwassenen is de diagnose (nog) niet gesteld, zij hebben soms wel een vermoeden dat autisme veel van de problemen verklaart die zij in het dagelijks leven ondervinden.

De Huiskamer.
In september 2020 is het sociaal wijkteam Zaanstad gestart met ‘de Huiskamer’. Op 5 verschillende locaties organiseren zij een inloop voor mensen met behoefte aan een luisterend oor en meer sociale contacten. De dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur in de Groote Weiver te Wormerveer is speciaal ingericht voor naasten van, of mensen met een diagnose autisme. Op deze dag zijn ook de ervaringsdeskundige van het Zaans Autisme Loket aanwezig.

Het Zaans Autisme Loket (ZAL).
Dit loket is een initiatief van het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief (ZAAI) en een samenwerking met het Autismenetwerk Zaansteek/Waterland en de Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Noord-Holland. Een onderdeel van dit loket is om op een laagdrempelige manier hulp te bieden aan mensen die te maken krijgen met autisme. In een ongedwongen setting en in aanwezigheid van een ervaringsdeskundige kan men vragen stellen over school, wonen, werk, etc. waarna samen gezocht wordt naar passende antwoorden.