WORMER - Afgelopen dinsdag nam directeur-bestuurder John van Nimwegen een toegankelijkheidscertificaat in ontvangst. Het kantoor van WormerWonen is toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking en mensen in een rolstoel. Dit is gebleken uit een toegankelijkheidskeuring door het Platform voor mensen met een beperking, onderdeel van het Dienstencentrum van Wormerland.

Directeur-bestuurder John van Nimwegen is blij met het certificaat. Als woningbouwvereniging willen wij natuurlijk zo open mogelijk zijn. Ook iemand die slecht ter been is of rolstoel gebonden is, moet zonder belemmeringen bij ons langs kunnen komen. Het kantoor van WormerWonen is bereikbaar via een rolstoelvriendelijke entree, zonder drempel. Daarnaast zijn er in het pand brede doorgangen en is er een lift aanwezig. Om aan bezoekers duidelijk te maken dat ons kantoor goed toegankelijk is voor mensen met een beperking is er voortaan aan de buitenkant van het gebouw een gele sticker te zien, die namens het platform is opgeplakt. “Deze locatie voldoet aan de criteria die wij hanteren. Namens het Platform is het ons een eer en genoegen uw locatie te certificeren en u dan ook de oorkonde te overhandigen.” Aldus Gurie Lelie, secretaris van het Platform.

Het doel van het Platform is dat mensen met een beperking zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van alle openbare ruimtes in de gemeente Wormerland, ook wegen en paden. Dit willen ze bereiken door regelmatige controles op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimtes.

Doordat ons kantoor voor iedereen toegankelijk is, kunnen al onze huurders langskomen met hun vragen en verzoeken. Maar de huurder heeft altijd een keuze voor de wijze waarop ze met ons willen communiceren. Zo kunnen huurders 24 uur per dag hun huurzaken regelen via het online huurdersportaal ‘Mijn WormerWonen’, kunnen huurders ook altijd telefonisch contact opnemen met onze klantenservice, een brief schrijven of dus langskomen voor een persoonlijk gesprek.