WORMER - Het broedseizoen is begonnen, vogels zoeken elkaar op en maken hun nest. In de Schaalsmeerpolder en de rest van het Wormer- en Jisperveld worden honderden eieren gelegd en straks lopen er weer veel kuikens rond van grutto’s en kieviten. De kraamkamer van de natuur is heel bijzonder, maar ook een kwetsbare periode. Het wandelrondje Schaalsmeerpolder blijft voorlopig open voor wandelaars maar Natuurmonumenten roept wel op om het hele broedseizoen respectvol met de Schaalsmeerpolder om te gaan: blijf op de paden, hou honden aan de lijn en laat geen afval achter.

Wereldwijd gezien leven er veel grutto’s in Nederland. We dragen daarmee een grote verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze nationale vogel. Natuurmonumenten doet daarom haar uiterste best om de Schaalsmeerpolder en de rest van het Wormer- en Jisperveld een fijne kraamkamer te laten zijn voor weidevogels. We zorgen voor weilanden met kort gras aan het begin van het voorjaar. Daar kunnen ze hun nest kunnen maken en tegelijkertijd vijanden in de gaten houden.

De weilanden moeten ook rustig zijn en dichtbij voedsel bieden bijvoorbeeld in greppelranden en of natte percelen. In natte grond kunnen ze met hun lange snavel makkelijk in de grond prikken en voedsel vinden. Ook de afwezigheid van vossen is van belang om kuikens groot te laten worden. Natuurmonumenten plaatst daarom samen met boeren, pachters, waterschap Water Land en Dijken, de gemeente en vrijwilligers al voor het vierde jaar een vossenraster om een aantal percelen in de Schaalsmeerpolder. Dit is een experiment om te kijken hoe broedende vogels en hun kuikens beschermend kunnen worden.

Wandelrondje Schaalsmeerpolder blijft vooralsnog open
Boswachter Hessel Zoer van Natuurmonumenten: “Op de wandelroute door de Schaalsmeerpolder was veel overlast van mensen en honden die buiten de dijk liepen. Na een oproep in de media blijven veel mensen gelukkig wel op het pad en houden ze honden aan de lijn. We houden wel goed in de gaten of er genoeg rust blijft voor de broedende vogels. Als het nodig is sluiten we alsnog het wandelrondje, want de rust weidevogels staan hier op nummer één. Rust is voor broedende vogels en kuikens essentieel. Verstoring zorgt tot paniek en stress, kost de boordnodige energie en kan tot sterfte leiden. Dat willen we natuurlijk met z’n allen voorkomen”.