WORMER - Op 21 november slaan Natuurmonumenten en Meer Bomen Nu de handen ineen om zaailingen te redden. Meer Bomen Nu is een landelijke campagne om jonge boompjes en struiken te verhuizen van kansarme naar kansrijke plekken. Overal staan zaailingen op plekken waar ze geen kans hebben of ongewenst zijn. Zo ook in het Wormer- en Jisperveld.

Het Wormer-en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Het is een heel bijzonder Natura 2000 gebied waar hele bijzondere planten en dieren groeien zoals Zonnedauw. Om dit bijzonder te houden moeten de zaailingen van bomen die op de vele eilandjes staan verwijderd worden. Dat is een hele klus en daar kan Natuurmonumenten wel wat hulp bij gebruiken. Meer Bomen Nu is juist op zoek naar plekken waar er boompjes verwijderd moeten worden, om die daarna gratis weg te geven voor het klimaat en met biodiversiteit. Een win-win situatie dus!

Werken in prachtige natuur
Bij de start van de oogstdag afgelopen maandag vertelde Boswachter Stefan Muller uitgebreid over het gebied en de bijzondere flora en fauna. Daarna vaarde de groep met twee boten af naar een aantal van de eilanden waar de jonge boompjes verwijderd konden worden. Er werden voornamelijk berken en wilgen geoogst. De vrijwilligers genoten met volle teugen van het werken in prachtige natuur en de schitterende uitzichten. Uiteindelijk zijn er circa 600 zaailingen geoogst. De zaailiingen werden tijdelijk ingekuild op een bomenhub en daarna gingen de vrijwilligers moe maar voldaan huiswaards.

Gratis bomen

De geoogste bomen worden vanuit de bomenhub gratis uitgedeeld aan mensen die boompjes willen planten, vooral bij burgers en boeren. Ook dit jaar zijn er alweer honderdduizenden boompjes aangevraagd. Uiteraard kan elke vrijwilliger ook bomen mee naar huis nemen. Zo werken we samen aan het tegengaan van klimaatverandering, maken we meer leefruimte voor insecten, vogels en kleine zoogdieren en bieden we de vrijwilligers een heerlijk dagje in de natuur. Meer Bomen Nu nodigt de omwonenden van het Wormer- en Jisperveld van harte uit om mee te doen. Er wordt de hele winter tweewekelijks geoogst op de maandagmiddag tussen 13 en 17 uur.
Iedereen kan helpen: meld je aan als vrijwilliger of lever zelf jonge boompjes in!

Dankzij enthousiaste vrijwilligers raakt de campagne ook steeds meer op gang in regio Zaanstad. Vrijwilligster Esther Reijnders uit Zaanstad heeft zich aangemeld om de oogstdagen te gaan begeleiden. De groep is nog op zoek naar iemand met een vaarbewijs die de vrijwilligers zelfstandig naar de eilandjes kan brengen en mensen die het leuk vinden te komen oogsten. Wil je meedoen? Maak dan een vrijwilligersprofiel aan op www.meerbomen.nu/ik-doe-mee en meld je aan voor een oogstdag. Heb je zelf jonge boomojes in de tuin staan en wil je die graag doneren? Dat kan ook bij Esther, op zondag 27 november tussen 14 en 16 uur bij haar bomenhub aan het Kalverpad 1 in Zaandam.

Meer Bomen Nu
Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda, bedacht door Stichting MEERGroen en op de kaart gezet met hulp van de boeren van de Caring Farmers. Sinds 2020 gaven zij al bijna een miljoen bomen en struiken gratis weg. Iedere boom maakt elk jaar honderden zaailingen. De meeste hiervan overleven het niet. Ze staan te dichtbij het pad of krijgen te weinig licht. Met vrijwilligers scheppen wij deze boompjes voorzichtig uit om ze bij boeren en burgers een tweede kans te geven. De verplantmethode is goedkoop, logisch en bespaart veel kostbare tijd om klimaatverandering af te remmen en de biodiversiteit te herstellen. Bovendien groeien zaailingen overal, als je anders leert kijken naar de natuur!
· Wat: Oogstdag Meer Bomen Nu
· Waar: Schaalsmeerdijk 1 A 1534 NA Oostknollendam
· Wanneer: 5 december en daarna tweewekelijks op de maandagmiddag tussen 13 en 17 uur
· Meedoen? Maak een vrijwilligersprofiel aan op www.meerbomen.nu/ik-doe-mee