WORMER - Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties niet voor voldoende sociale huurwoningen zorgen en wordt de woningnood alleen maar groter. De corporaties komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro te kort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZ) en Aedes samen lieten uitvoeren.

‘Genoeg betaalbare woningen bijbouwen, zorgen dat wijken niet achteruitgaan, onze huizen verduurzamen. Daar is WormerWonen hard mee bezig. Toch moeten huurders nu al lang wachten voor zij een woning kunnen huren. Uit onderzoek blijkt nu dat corporaties over een paar jaar onvoldoende geld hebben om de woningen te bouwen die nodig zijn. Daardoor neemt de woningnood alleen maar toe. De Nederlandse sociale woningbouw is in gevaar.’ dat zegt John van Nimwegen, directeur-bestuurder WormerWonen, in reactie op het onderzoek naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. ‘WormerWonen heeft een bijzonder sterke financiële positie vergeleken bij veel andere woningcorporaties, maar loopt over 5 jaar ook tegen de grenzen van haar investeringscapaciteit. Dit terwijl de woningbehoefte als maar groeit en er ook over 5 jaar veel nieuwbouw nodig is’.

De conclusie van het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en branchevereniging Aedes, is ondubbelzinnig. Een aantal woningcorporaties heeft al binnen vijf jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. Ook de verduurzaming van hun huizen is niet haalbaar. En de situatie wordt nijpender: er komen snel steeds meer corporaties in problemen. Zelfs als ze allemaal financieel tot het uiterste gaan, komen ze samen tot 2035 zo’n 30 miljard tekort om te doen wat hard nodig is. Er worden 125.000 sociale huurwoningen te weinig bijgebouwd en 50.000 huizen kunnen nog niet worden verduurzaamd. De problemen zijn structureel, als er niets gebeurt lopen de tekorten daarna nog veel verder op. Onder die conclusies staat niet alleen de handtekeningen van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, maar ook die van drie ministers.

Ook over de oorzaken is het rapport helder. De investeringen van corporaties in nieuwbouw en verduurzaming zijn maatschappelijk cruciaal. Financieel leveren ze echter weinig op of er moet geld bij. De kosten stijgen harder dan de inkomsten, de huren van bewoners. Woningonderhoud en nieuwbouw worden steeds duurder. En corporaties gingen de laatste jaren steeds meer belasting gaan betalen. Met als grootste boosdoener de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost heeft.

Extra huurverhogingen zijn voor de corporaties geen optie omdat de huren betaalbaar moeten blijven. Er dient een politiek keuze gemaakt te worden: hoe belangrijk vinden wij het dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft en goed en betaalbaar kan wonen. Het is een structureel probleem dat een structurele oplossing vraagt. Wat Aedes en de woningcorporaties betreft wordt het onderzoek daarom gevolgd door een onafhankelijke commissie onder leiding van een voorzitter met gezag in de politieke arena. Zo’n commissie moet snel concrete voorstellen formuleren over maatregelen om het probleem aan te pakken. Het probleem is urgent en het volgend kabinet zal knopen door moeten hakken. Dat moet al beginnen bij het opstellen van het volgend regeerakkoord