WORMER - Sinds vrijdagavond 17 juni 2022 krijgen 26 asielzoekers noodopvang aangeboden in Wormer, gemeente Wormerland. De reden hiervoor is dat de toestroom van vluchtelingen en asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel zeer groot is. In Ter Apel is een groot tekort aan slaapplaatsen voor gearriveerde asielzoekers. Daardoor brengen mensen de nacht door op stoelen. Het Rijk heeft met een noodkreet aan de veiligheidsregio’s gevraagd om noodopvangplekken. De regio ZaanstreekWaterland, waar de gemeente Wormerland onderdeel van is, geeft gehoor aan die oproep. Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de noodopvang.


Noodopvang sporthal De Spatter Wormer
Het is bekend dat sporthal De Spatter in Wormer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een regionale functie heeft in het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Hier komen zij op adem en vindt de eerste opvang plaats. Nu de nood in Ter Apel zo hoog is geworden, heeft de gemeente Wormerland aangegeven te willen helpen in deze schrijnende situatie. Er wordt sinds afgelopen nacht plaats geboden aan 26 mensen uit Ter Apel. De noodopvang in sporthal De Spatter sluit, zoals eerder aangekondigd, uiterlijk half juli 2022. Dit wijzigt niet.

Hulp uit humanitaire overtuiging
Burgemeester Judith Michel: ‘De situatie in Ter Apel is dusdanig schrijnend, dat we niet kunnen toekijken zonder zelf in actie te komen. Onze gemeente wil daarom helpen en biedt uit humanitaire overtuiging deze noodopvang aan. Wij doen dat in intensieve samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Zo organiseerden vijf brandweerposten uit de regio gisterenavond laat het vervoer. Er zijn nu bedden beschikbaar in deze regionale opvangplek en daarom kiezen wij ervoor om nu een tijdelijke bijdrage te leveren. In de noodopvang werken wij samen met diverse partijen voor zorg en ondersteuning, zoals we dat eerder hebben opgezet.’