WESTKNOLLENDAM - De provincie Noord-Holland stelt de nieuwe Prinses Amaliabrug bij Westknollendam open voor verkeer.

Enkele voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in de nacht van 9 op 10 augustus, van 20.00 tot 5.00 uur. Gedurende deze nacht wordt het verkeer ter hoogte van de tijdelijke brug via verkeerslichten om-en-om over 1 rijbaan geleid. Er wordt minimale verkeershinder verwacht.

Werkzaamheden

Om de nieuwe brug aan te kunnen sluiten wordt de belijning aangepast, worden nieuwe verkeersborden geplaatst en wordt de verlichting in orde gemaakt. Daarnaast verwijdert de provincie bebording en markering en worden de bermen weer netjes gemaakt.Zaterdag 10 augustus, vanaf 5.00 uur is de nieuwe Prinses Amaliabrug open voor verkeer.

Officiële opening
De officiële ingebruikname van de brug is op donderdag 12 september 2019 in aanwezigheid van Adnan Tekin, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie.